Verzekeraars kijken weer naar thuismarkt

ROTTERDAM, 16 APRIL. Aan de aardverschuiving in de Nederlandse distributie van verzekeringen heeft Stad Rotterdam de handen vol. Sinds per 1 januari 1990 de strikte wettelijke scheiding tussen banken en verzekeraars is losgelaten (opheffing structuurbeleid), werken steeds meer banken en verzekeraars samen. De gisteren aangekondigde samenwerking tussen Stad Rotterdam en de Amsterdamse Bank Cantrade past in de snelle verandering die het Nederlandse verzekeringswezen doormaakt.

Enkele jaren terug was 'Europa 92' een belangrijk thema en meende ook Stad Rotterdam dat expansie over de landsgrenzen belangrijk was. “We willen geen vergeten bedrijf worden in de provincie Holland” zei bestuursvoorzitter prof. dr. L.M. van Leeuwen twee jaar geleden in een interview. In 1987 begaf het concern zich op de Belgische markt en afgelopen jaar gingen activiteiten in Luxemburg en de Nederlandse Antillen van start.

Nu zijn de accenten verlegd. “De aandacht zal zich in nog sterkere mate op Nederland gaan richten, wat een rem betekent op de buitenlandse ambities” zei Van Leeuwen gisteren bij de toelichting op de samenwerking met bank Cantrade. De strijd op het thuisfront heeft de hoogste prioriteit gekregen.

Ook bij andere Nederlandse verzekeraars ligt het accent bij samenwerkingsverbanden op de Nederlandse markt. Een sterke positie op de thuismarkt wordt als noodzakelijke voorwaarde gezien voor een kans in de strijd om Europa. De combinatie Amev-Verenigde Spaarbank valt uit de toon door de keuze voor een buitenlandse partner. Maar Amve-VSB bleef dicht bij huis en koos voor de Belgische verzekeraar AG.

In Nederland ging verzekeraar Interpolis samenwerken met de Rabobank, Amev lijfde de Verenigde Spaarbank in en marktleider Nationale Nederlanden fuseerde met de NMB-Postbank tot de Internationale Nederlanden Groep. Vooral de laatste samenwerking zaaide veel onrust onder de onafhankelijke tussenpersonen die verzekeringen verkopen. Zij zien de verkoop van standaardverzekeringen via de loketten van NMB- Postbank als directe concurrentie.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars (NBvA) zijn de tussenpersonen nog steeds ontevreden met de voorkeursbehandeling die de NMB-Postbank geniet.

“Je merkt dat ze bij voorkeur geen verzekering van Nationale Nederlanden afsluiten, zonder overigens het belang van de klant uit het oog te verliezen”. Hij verwacht dat de verstandhouding verder verslechterd zodra bij de afnemers de eerste folders van NMB-Postbank daadwerkelijk in de bus rollen.

Stad Rotterdam wilde een dergelijk conflict vermijden en zocht daarom volgens Van Leeuwen uitsluitend naar een bank die niet actief was op het gebied van verzekeringen. Van Leeuwen: “Nu we samenwerken met Bank Cantrade hoeven onze tussenpersonen niet bang te zijn bij het doorverwijzen van een client naar de bank.”

Stad Rotterdam schrijft in het nog te publiceren jaarverslag nadrukkelijk dat de onafhankelijke tussenpersoon belangrijk zal blijven: “Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat de professionele, vakbekwame verzekeringsadviseur niet gemist kan worden als schakel in het contact tussen client en verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsadviseur met vakmanschap staat er borg voor, dat de verzekerden de juiste verzekeringen sluiten en houden en dat goede begeleiding ... bijvoorbeeld bij schaderegeling, plaatsheeft”.

De rol van de tussenpersoon zal volgens Van Leeuwen verbreden: de tussenpersoon zal niet alleen verzekeringen gaan aanbieden maar allerlei vormen van dienstverlening. In navolging van de concurrentie is Stad Rotterdam gedwongen ook bankdiensten in het pakket op te nemen. Een onderzoek onder de bemiddelaars moet uitwijzen waar behoefte aan bestaat.

Van Leeuwen: “We denken in ieder geval aan een spaarvorm met laag risico, met toch een hoge rente en de mogelijkheid het geld bijvoorbeeld binnen twee weken op te nemen. Verder kunnen we onze levensverzekeringen koppelen aan beleggingsfondsen als Jade en Esmeralda van Bank Cantrade, zoals we nu alleen doen met fondsen van Robeco”. Van Leeuwen wil dan afhankelijk van de behoefte “stap voor stap” het dienstenpakket verbreden. “Mogelijk is pas over twee jaar het pakket kompleet, maar nog dit jaar willen we de eerste dienst aanbieden”.

De fifty-fifty joint-venture zal gaan optreden als zelfstandige NV onder een eigen naam met nieuwe namen voor de produkten. Het startkapitaal zal tientallen miljoenen guldens bedragen en door beide partijen worden verschaft. Van Leeuwen: “Stad Rotterdam brengt daarnaast het distributienet in, en Bank Cantrade levert de bankkennis”.

De tussenpersonen kunnen ook kredieten gaan verlenen, met als belangrijkste doelgroep het midden- en kleinbedrijf (MKB), volgens van Leeuwen een grote markt voor de bemiddelaars: “Binnen het verzekeringsbedrijf is al bijna de helft van het premie-inkomen van de tussenpersonen afkomstig van het midden- en kleinbedrijf”.

Van Leeuwen zei dat Stad Rotterdam zelfstandig wil blijven en zich blijft richten op “niches in de markt”, de speciale produkten. Mr.

R.J.J.M. van Zinnicq Bermann, directievoorzitter van Bank Cantrade in Nederland, zegt dat zijn bank zich nu vooral richt op de “vermogende particulier”, maar zoekt naar verbreding van de klantenkring.