Van Gelder: strategie positief

AMSTERDAM, 16 APRIL. De strategie van papierfabrikant Crown Van Gelder te Velsen om zich te concentreren op 'moeilijk' papier en de Westeuropese markt blijkt lonend. De onderneming verwacht de komende jaren een relatief gunstige positie te behouden, ondanks de overcapaciteit in de papierindustrie.

Dat zei directeur ir. M. Veth gisteren in een toelichting op de jaarcijfers over 1990. De onderneming maakte eerder bekend een winstgroei van 64 procent te hebben bereikt tot 22,5 miljoen gulden, op een omzet die slechts met een miljoen toenam tot 287 miljoen gulden.

Aan een prognose voor 1991 waagde Veth zich niet, maar de omstandigheden zijn vooralsnog gunstig. De resultaten over het eerste kwartaal zijn “zeker niet achtergebleven bij vorig jaar”, terwijl de prijs van de grondstof cellulose met 700 dollar per ton onder het niveau van vorig jaar ligt. De celluloseprijs maakt ongeveer 60 procent van de kostprijs van het papier uit. Veth noemde de onzekere ontwikkelingen in Duitsland, waar Crown Van Gelder 36 procent van zijn omzet behaalt, te onzeker voor voorspellingen. Ook de fluctuerende dollarkoers weerhoudt hem van een prognose. De papierfabriek koopt 30 tot 40 procent van haar cellulose in tegen dollars.

De sterke winststijging in het voorbije jaar schreef Veth vooral toe aan de lagere dollar en de daling van de celluloseprijs van 840 naar 730 dollar. De lagere kostprijs als gevolg hiervan vormde ruimschoots compensatie voor lagere verkoopprijzen.

In toenemende mate legt Crown Van Gelder zich toe op de produktie van ingewikkelde, hoogwaardige papiersoorten, waaraan bijzondere eisen worden gesteld. Hierop kunnen hoge marges worden behaald. De produktie van bulkpapier beslaat nu iets meer dan de helft van de omzet, maar 'specialite's' zorgen al voor het grootste deel van de winst. Op termijn wil Crown Van Gelder 60 procent van zijn omzet uit de bijzondere papiersoorten halen.

Hiervoor is de voorbije jaren fors geinvesteerd in verbetering en uitbreiding van papiermachines en de logistieke organisatie.

Levertijden zijn hierdoor verder bekort. Afnemers die capaciteit voor papierproduktie reserveren kunnen tot een week voor levering nog vaststellen wat voor papier ze precies willen hebben. “In Noord-Europa is die flexibiliteit niet te vinden. Dat maakt ons op de Westeuropese markt betrekkelijk onaantastbaar”, aldus Veth.

Crown Van Gelder besteedt dit jaar ongeveer 20 miljoen gulden aan verbeteringen aan Papiermachine 1 en aan milieumaatregelen. Het afgelopen jaar bedroegen de investeringen 20,5 miljoen gulden, hetgeen volledig uit de kasstroom (35,1 miljoen gulden) kon worden betaald.