Teruglopen investeringen stemt Grasso pessimistisch

AMSTERDAM, 16 APRIL. Grasso's Koninklijke Machinefabrieken NV ziet “weinig aanleiding tot optimisme” voor wat betreft de resultaten in 1991. Voorzitter van de Raad van Bestuur ir.Th.W.M. van Lammeren zei dit vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag over 1990 van het in koeltechniek gespecialiseerde bedrijf.

Volgens de enkele weken geleden reeds gepubliceerde jaarcijfers boekte Grasso (1416 werknemers) een netto winst van 3,84 miljoen gulden (+ 11,3 procent) bij een geconsolideerde omzet van 356 miljoen gulden (+ 8 procent). Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening zakte met bijna 15 procent. Bijzondere baten zorgden voor de stijging van de netto-winst. Het eigen vermogen steeg van 47,2 tot 52,6 miljoen gulden, terwijl het balanstotaal toenam met 2,5 miljoen tot 155 miljoen.

“Het netto-resultaat zal dit jaar waarschijnlijk lager zijn”, aldus Van Lammeren. Volgens hem ondervindt Grasso de gevolgen van een geringere investeringslust. De orderportefeuille was ultimo 1990 vijftien procent lager dan onder normale omstandigheden mocht worden verwacht. Het gaat ook om de buitenlandse markten, waar Grasso het leeuwedeel van de omzet realiseert. “Slechts het feit dat de voedingsmiddelenindustrie een relatief gunstige positie inneemt beperkt de teruggang,” aldus Van Lammeren.

Het concern wil de komende jaren de produktiviteit sterk opvoeren. Het aantal medewerkers in de indirecte sfeer zal relatief afnemen. De omzet per werknemer moet volgens Van Lammeren met tien procent omhoog.

Hij noemde de huidige een procent van de omzet als netto-winst “veel te dun”. Volgens de topman moet dat drie a vier procent worden. Hij onderstreepte tegelijk hoe moeilijk haalbaar dat is, omdat de marges in sector van de koeltechniek internationaal zeer krap zijn.

Als positieve ontwikkeling noemde van Lammeren het feit dat de Franse dochter Matal S.A. door een ingrijpende reorganisatie vrijwel uit de rode cijfers is. Grasso heeft daarentegen problemen in Spanje, waar de visserijsector door verlies van visrechten in een malaise verkeert.