Ritzen passeert Raad van State met onderwijsplan

ROTTERDAM, 16 april - Minister Ritzen (onderwijs) wil zijn beslissing om een nieuwe adviesraad voor het onderwijs in te stellen niet aan de Raad van State voorleggen. Hij vreest dat het anders niet lukt om de raad op 1 augustus te installeren.

In het ontwerp-besluit dat Ritzen gisteren naar de Tweede Kamer zond schrijft hij een advies van de Raad van State niet nodig te vinden. De minister wijst er daarbij op dat hij de adviesraad te zijner tijd een wettelijke basis wil geven. Dan kan de Raad van State alsnog advies uitbrengen, meent hij.

De Onderwijsraad heeft Ritzen eind maart juist aangeraden met zijn besluit naar de Raad van State te gaan alvorens instemming van de Kamer te vragen. Volgens de Onderwijsraad is dat verstandig, omdat de nieuwe adviesraad (ARO) onder meer een belangrijke functie krijgt bij de ontwikkeling van het onderwijsbeleid.

De minister heeft haast, omdat de ARO de drie bestaande adviesraden voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs moet vervangen. Deze worden op 1 augustus opgeheven. De vervanging van de drie raden door de ARO gebeurt onder sterke druk van de Tweede Kamer. Ritzen wilde alleen de Onderwijsraad handhaven en verder enkel ad hoc-commissies om advies vragen. De grote fracties lieten de minister echter weten prijs te stellen op handhaving van een kleine vaste commissie die in een vroeg stadium advies uit kan brengen en die ook door de Kamer kan worden geraadpleegd. De ARO krijgt zeven onafhankelijke leden en kost jaarlijks naar verwachting drie miljoen gulden, twee miljoen minder dan aan de drie huidige raden wordt besteed.