President van Chili roept ballingen op terug te keren

DEN HAAG, 16 april - President Aylwin van Chili heeft de in Nederland wonende Chileense ballingen gisteren opgeroepen terug te keren naar hun vaderland. Hij deed dat voor een gehoor van vierhonderd Chilenen in de Haagse Kloosterkerk. Aylwin, die een tweedaags bezoek brengt aan Nederland, hield hen voor dat het klimaat in Chili rijp is om terug te gaan. Ook bedankte de president Nederland voor de solidariteit met de duizenden Chilenen die hebben gestreden voor het herstel van de democratie.

Aylwin trad in maart vorig jaar aan als president. Hij was de eerste gekozen president na 17 jaar militair bewind onder leiding van generaal Pinochet. Aylwin maakt een rondreis langs enkele Europese landen om steun te vragen voor het democratiseringsproces dat sinds het formele terugtreden van Pinochet is ingezet. Ook wil hij de economische banden aanhalen met Europa.

Aylwin zei gisteren op de eerste dag van zijn bezoek dat “de democratie heeft gewonnen in Chili”. Hij voegde er meteen aan toe dat er nog veel sociaal-economische problemen zijn.

Aylwin sprak ook met staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse handel). Hij sprak de hoop uit dat Nederland en Chili in de toekomst nauwere economische betrekkingen aangaan. Aylwin maakte duidelijk dat er in Chili een liberaal economische systeem zal blijven bestaan en dat buitenlandse investeringen van harte welkom zijn. Vorig jaar exporteerde Chili voor 440 miljoen gulden naar Nederland.

Het Nederlandse Chili Komitee bood de president gisteren een brief aan waarin wordt gevraagd om vrijlating van alle politieke gevangen en bevordering van onpartijdige rechtspraak. Veel rechters uit het tijdperk Pinochet zijn nog steeds actief. Vandaag heeft Aylwin gesproken met premier Lubbers en minister Van den Broek (buitenlandse zaken) en met Eerste- en Tweede-Kamerleden.