Plan Lubbers open voor VS en Japan

LUXEMBURG, 16 APRIL. Het Europees Energiehandvest, uitvloeisel van het plan-Lubbers voor samenwerking tussen Westerse landen, de Sovjet-Unie en andere Oosteuropese landen, krijgt een open karakter. Ook landen buiten Europa zoals de Verenigde Staten, Japan, Australie en Nieuw-Zeeland kunnen tot de Energiegemeenschap toetreden.

Dit hebben de ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap gisteren in Luxemburg besloten. De nieuwe samenwerking moet een kapitaalstroom naar de Sovjet-Unie bewerkstelligen om daar de olie- en gaswinning te moderniseren en uit te breiden. In ruil daarvoor kunnen de partnerlanden aanspraak maken op langlopende contracten voor de levering van gas en olie. In het kader van het plan-Lubbers krijgt de Sovjet-Unie ook grootschalige hulp bij energiebesparing, milieubescherming en verbetering van de veiligheid van kerncentrales.

Gisteren hebben de EG-ministers de 'Europese troika' opdracht gegeven nadere gesprekken in Moskou te voeren, ter voorbereiding van een grote conferentie van alle betrokken landen die in juli in Den Haag moet worden gehouden. De 'troika' bestaat uit vertegenwoordigers van de Luxemburgse regering die nu het voorzitterschap van de Europese Ministerraad bekleedt, van Italie dat tot 1 januari voorzitter was en van Nederland dat vanaf 1 juli voorzitter is. Ook de Europese Commissie die het Energiehandvest heeft voorbereid, is bij het overleg in Moskou betrokken.

Nederland heeft met de sterke 'internationalisering' van het plan-Lubbers zijn zin gekregen. Den Haag acht een zo breed mogelijke samenwerking gewenst om voldoende kapitaal en deskundigheid van Westerse oliemaatschappijen naar de Sovjet-Unie te krijgen en werd daarin tot voor kort alleen gesteund door Duistland en Denemarken. Het Verenigd Koninkrijk voerde binnen de EG het verzet aan tegen een brede samenwerking.