Persbulletin Verkeer en Waterstaat; MEDEDELING VOOR DE REDAKTIE

Om eventuele misverstanden te voorkomen wil minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat graag het volgende bekendmaken: In de Telegraaf van vanmorgen is een onjuist verhaal verschenen over een werkbezoek aan Overijssel en Drenthe. Onder de kop 'Maij laat zich vliegen' wordt de indruk gewekt dat de minister per luchtmachthelicopter naar Coevorden kwam en voor het korte ritje door Coevorden haar dienstauto liet overkomen. Volgens de Telegraaf ging de dienstauto leeg terug.

In werkelijkheid ging de minister 's morgens carpoolend met een begeleidende ambtenaar eerst voor een werkbezoek naar Zwolle en vervolgens, alweer carpoolend, door naar Coevorden waar ze een bezoek zou brengen aan de railgoederenterminal.

De minister had het bezoek aan Coevorden aanvankelijk afgezegd omdat ze pas om 14.30 uur uit Zwolle kon vertrekken en om 18.00 uur terug moest zijn in Den Haag voor politiek overleg over de Kaderbrief van minister Kok. De burgemeester van Coevorden had echter al een helicopter geregeld om de minister in Coevorden de terminal en de spoorverbinding tussen het Nederlandse en het Duitse net te laten zien vanuit de lucht.

Toen mevrouw Maij meldde dat ze in tijdnood zou komen stelde de burgemeester voor om de helicopter, die toch terug moest naar Soesterberg over Den Haag te laten vliegen. Zo kon de minister toch naar Coevorden komen en was ze op tijd terug in Den Haag. Zij heeft het aanbod van Coevorden aanvaard.

De begeleidende ambtenaar mocht de dienstauto gebruiken voor de terugrit.

Mevrouw Maij-Weggen gebruikt deze mogelijk wat ongebruikelijke weg om daarmee te voorkomen, dat onjuiste berichtgeving, zoals ook in het verleden meer dan eens is gebeurd, door ander media wordt overgenomen.

12 april 1991