'Omroep moet beter kunnen concurreren'

HILVERSUM, 16 april - Maatregelen om de concurrentiekracht van de publieke omroep te versterken zijn dringend noodzakelijk. Dat zei directeur C. Smeekes van de Stichting Etherreclame (STER) gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. Het nettoresultaat van de STER is vorig jaar gedaald met 23,7 miljoen gulden tot ruim 453 miljoen gulden. In 1989 kon nog 477 miljoen gulden beschikbaar worden gesteld aan de minister van WVC.

De inkomsten van de STER zullen in 1991 verder afnemen. De STER-directie houdt in vergelijking met het afgelopen jaar rekening met een daling van ruim veertig miljoen gulden.

De daling van de inkomsten wordt veroorzaakt door RTL4. Door de commerciele zender is de totale kijktijd van de drie Hilversumse zenders met 30 procent afgenomen. Wijzigingen in het verkoop- en tariefsysteem van de STER en uitbreiding van de zendtijd wisten vorig jaar het verlies niet te compenseren.

De negatieve verwachtingen kunnen nog enigzins worden gecompenseerd als de vernieuwing van het televisiebestel daadwerkelijk dit najaar van de grond komt. Uitbreiding van de reclamezendtijd en flexibere uitzendtijden voor reclameblokken, bijvoorbeeld tijdens programma's op Nederland 2, kunnen voor meer inkomsten zorgen. Dat volgens een recent onderzoek acht van de tien Nederlanders programma-onderbreking voor reclame afwijst is voor Smeekes van weinig waarde. Het succes van RTL4 toont volgens hem aan dat toch wel wordt gekeken naar programma's die door reclameboodschappen worden onderbroken.

De kans dat zich eerdaags een tweede commerciele televisiezender in Nederland zal aandienen acht de STER-directeur klein. Hij verwacht dat TROS en Veronica het publieke bestel niet zullen verlaten. Naar zijn mening biedt de reclamemarkt daarvoor op dit moment onvoldoende financiele ruimte.

Smeekes beklemtoonde bij de presentatie van het jaarverslag dat de profilering van de Nederlandse radiozenders moet worden versterkt.

Naar zijn mening mag daarmee geen jaar worden gewacht. Voor de STER zijn nieuwe aardse zenders, bij voorbeeld een populair station, welkom.