Maij: parkeren duurder maken en beperken

DEN HAAG, 16 april - Het parkeerbeleid in de gemeenten moet veel strenger worden. Op sommige plaatsen moeten de tarieven worden verdubbeld, terwijl tegelijkertijd de ruimte waar mag worden geparkeerd, moet worden beperkt.

Dat stelt minister Maij-Weggen (verkeer) in een notitie die zij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het parkeerbeleid moet volgens haar zo stringent zijn dat er altijd vrije parkeerplaatsen over zijn en de bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen is gewaarborgd.

De vaststelling van het parkeerbeleid en de -tarieven is, erkent de minister, een zaak van de gemeenten en de (toekomstige) vervoerregio's. Een consultatie onder gemeentebesturen heeft volgens de minister uitgewezen dat in elk geval de grote(re) steden de noodzaak en het belang van een stringent parkeerbeleid onderschrijven, gedwongen door de schaarste aan grond en uit overwegingen van leefbaarheid. Enkele grotere gemeenten, schrijft de minister, hebben al plannen het tarief zo hoog te maken dat altijd ongeveer 20 procent van de parkeerplaatsen beschikbaar zal zijn. De vier grote steden lieten overigens vanochtend weten dat voor zover zij plannen hebben de tarieven te verhogen, die niet gericht zijn op het vrij houden van een vijfde van de parkeerruimte.

De gemeenten houden uitdrukkelijk de tarieven elders in het oog; ze willen voorkomen dat ze door het parkeren extreem duur te maken, zich in een nadelige concurrentiepositie begeven. De minister hoopt daarom dat in de vervoerregio's, waarin gemeenten (kunnen) samenwerken afspraken zullen worden gemaakt.

Dat is bijvoorbeeld het geval in Eindhoven. Daar is het parkeren overigens goedkoper dan in de Randstad: (f) 1.50 per uur in de binnenstad en 1 gulden in de overige wijken. Plannen om de tarieven op korte termijn te verhogen zijn er in Eindhoven niet. De vervoerregio heeft afgesproken dat eerst het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen moeten worden verbeterd, voordat de parkeertarieven worden aangepakt. Een uitzondering geldt voor het zogenoemde lang parkeren; dat kost in Eindhoven maar 3 gulden per dag en zal wel duurder worden.

In de kleinere buurgemeenten van de steden is het volgens de minister met de bereidheid tot een streng parkeerbeleid minder goed gesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt in het algemeen dat het strengere parkeerbeleid dat de minister voor ogen staat niet op korte termijn kan worden verwezenlijkt. Een struikelblok, aldus beleidsmedewerker H. Schouten, is dat de gemeenten het parkeren op particuliere terreinen niet kunnen aanpakken, terwijl in sommige steden meer dan de helft van de pendelaars op een bedrijfsterrein parkeert. Parkeerbelasting voor particuliere terreinen zou een mogelijkheid zijn, aldus de VNG-medewerker. Overigens is dat een van de plannen waarnaar de minister al eerder een onderzoek heeft aangekondigd.

Maij-Weggen meldt de Kamer dat ook bij bedrijven het draagvlak voor een aangescherpt parkeerbeleid redelijk is. In het algemeen wordt verder de gedachte gesteund, aldus de minister, dat parkeergelden niet alleen hoeven te worden gebruikt voor parkeervoorzieningen, maar ook mogen worden besteed aan het openbaar vervoer en de aanleg van fietspaden.