Luxemburg dient tekst verdragsherziening in

LUXEMBURG, 16 april - Luxemburg, de lidstaat die dit half jaar het voorzitterschap van de EG bekleedt, heeft vandaag de concept-tekst ingediend voor de verdragswijzigingen die moeten leiden tot een Europese Politieke Unie. Over die tekst zal de komende maanden worden onderhandeld in het kader van de Intergouvernementele Conferentie.

De Europese ministers van buitenlandse zaken hebben zich gisteren gebogen over een discussiestuk dat Luxemburg had voorbereid over de opneming van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid in het verdrag. Daarbij bleek dat de standpunten van de lidstaten nog ver uiteenlopen met betrekking tot de vraag in hoeverre defensiebeleid onderdeel kan zijn van communautair beleid. Frankrijk, Italie, Duitsland en Spanje willen zoveel mogelijk de Europese kant op, in die zin dat de Westeuropese Unie onderdeel wordt van de Europese Gemeenschap. Ierland wil eigenlijk niets over defensie in het nieuwe verdrag, omdat dat in strijd zou zijn met de neutraliteit van het land. Groot-Brittannie, Nederland, Denemarken, en Portugal vrezen dat het opgaan van de WEU in de EG tot een verwijdering zou leiden met de NAVO en de VS.

Volgens minister Van den Broek biedt het document een goede basis voor verdere discussie. Wel signaleerde hij een zekere tegenstrijdigheid in de Luxemburgse voorstellen: enerzijds wordt het feit erkend dat een Europees defensiebeleid slechts op langere termijn kan worden bereikt, anderzijds blijkt uit bepaalde artikelen dat men rekening wil houden met besluiten van de Europese Raad die betrekking hebben op defensie.

    • Frits Schaling