Inkomsten van loodsen voorlopig niet omhoog

DEN HAAG, 16 APRIL. De loodsen zullen in de komende drie jaren vooralsnog geen jaarlijkse loon- en prijsstijging krijgen van anderhalf procent. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) had dat voorgesteld, maar tijdens een uitgebreide commissie vergadering in de Tweede Kamer over het Loodswezen bleken daar gisteren bezwaren tegen. De bewindsvrouw zegde daarop toe opnieuw te willen bezien of een extra stijging van anderhalf procent bovenop de gebruikelijke stijging redelijk is.

De minister had de loodsen met die anderhalf procent tegemoet willen komen, omdat zij naar verwachting ongeveer 11 miljoen aan loodsgelden gaan derven als minder schepen loodsplichtig worden. Het gaat daarbij om kleinere schepen, die hetzij onder Nederlandse vlag varen, heel vaak Nederlandse havens aandoen, hetzij een Nederlandse kapitein aan boord hebben. Die schepen worden geacht geen gebruik van de loodsdienst te hoeven maken. In de praktijk doen ze dat ook niet, maar zij zijn wel verplicht loodsgeld te betalen ook als er geen loods aan boord is geweest. Het gaat daarbij om ongeveer een kwart van de schepen die de Nederlandse havens aandoen.

Volgens PvdA-woordvoerder De Jong dient de minister eerst na te gaan hoe groot de inkomstenderving precies zal zijn en wat de doelmatigheid is die de loodsen zouden gaan betrachten wanneer zij er een extraatje bij krijgen.

De Kamer maakt zich ernstige zorgen over het exploitatie-tekort, dat is ontstaan sinds de loodsen drie jaar geleden zijn geprivatiseerd.

Het tekort bedraagt nu jaarlijks ruim dertig miljoen. Het ministerie moet dat bedrag nu bijpassen uit de eigen begroting, terwijl de binnenkomende loodsgelden eerst toereikend waren om het hele apparaat te exploiteren. De privatisering is gebaseerd op twee wetten, die binnen enkele maanden in gewijzigde vorm aan de Kamer worden aangeboden. Die wetten regelen vooral de loodsplicht voor schepen.

Enkele maanden na de privatisering was al duidelijk dat de loodsen op grond van de bestaande wetgeving veel meer 'verrichtingen' zijn gaan doen dan daarvoor. Het exploitatie-tekort is daaraan te wijten. Een rapport van de Rekenkamer maakte toen al duidelijk dat de loodsen de nieuwe wetten eerder te baat hadden genomen om de eigen inkomsten op te voeren dan dat zij hun inspanningen hadden opgevoerd met het oog op de veiligheid.