Hoger dividend Public Storage

De aan de parallelmarkt van Amsterdam (in Amerikaanse dollars) genoteerde onderneming Public Storage International heeft vorig jaar een exploitatieresultaat behaald van 1,07 miljoen dollar.

Vorig jaar werd 694.000 dollar verdiend. Public Storage verhuurt in de Verenigde Staten op vier lokaties bedrijfsruimten. Op de beleggingen werd 1,23 miljoen dollar afgewaardeerd. PS stelt een dividend van 1,50 gulden per aandeel voor (vorig jaar 1,40 gulden) ten laste van de fiscaal vrije agioreserve.

De stijging van het exploitatieresultaat is in hoofdzaak te danken hogere rentebaten op kastegoeden.

De jaarvergadering zal worden gehouden op 17 mei.