Groningse burgemeester gaat naar bedrijfsleven

GRONINGEN, 16 april - Burgemeester mr. A.A.M.F. Staatsen (48) van Groningen legt zijn functie neer. Hij treedt toe tot de directie van BCG Interim Management in Amsterdam. Zijn ambtstermijn loopt af op 16 augustus.

In zijn nieuwe functie wordt Staatsen, die in 1985 werd benoemd in Groningen, als een van de drie directeuren verantwoordelijk voor opdrachten van het bedrijfsleven en van non-profit-organisaties en overheden.

De burgemeester liet vanmorgen op een persconferentie weten dat een tweede ambtstermijn nooit zijn voornemen was geweest. Problemen binnen het college hebben volgens hem geen rol gespeeld in zijn beslissing.

“Het waren, hoe vervelend ook, onbeduidende voorvallen.” Na zijn studie rechten kwam Staatsen in 1970 in de Groningse gemeenteraad voor D66. Van 1972 tot 1974 was hij wethouder volksgezondheid en milieu. Drie jaar later stapte hij over naar de PvdA, omdat er naar zijn zeggen bij D66 te veel mensen kwamen met een reactionaire inslag. Van 1975 tot 1983 werkte hij bij de ministeries van volksgezondheid en milieu en van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. In 1983 werd hij benoemd tot directeur-generaal binnenlands bestuur van het ministerie van binnenlandse zaken.

Na twee jaar verliet hij het departement voor het burgemeesterschap van Groningen. Daar baarde Staatsen onder meer opzien door zijn weigering in een knalrode dienstauto te rijden en door na de krakersrellen rond het Wolters Noordhoff-complex vorig jaar te pleiten voor een wetswijziging waardoor niet justitie de schuld van de krakers moet aantonen, maar de krakers zelf hun onschuld moeten bewijzen. Een van de teleurstellendste ervaringen tijdens zijn ambtstermijn noemde Staatsen het feit dat het verzekeringsconcern Aegon Groningen verliet voor Leeuwarden.