Gist-brocades rekent weer voorzichtig op groei

DELFT, 16 APRIL. Gist-brocades rekent weer voorzichtig op groei. Nadat enkele maanden geleden met de verkoop van de Pharmadivisie aan het Japanse Yamanouchi nagenoeg alle ballast is verdwenen, kan de onderneming zich volledig richten op verbetering van haar kernactiviteiten. Voor 1991 voorziet zij, gecorrigeerd voor Pharma, toeneming van omzet en nettowinst.

Dat zei bestuursvoorzitter ir. H.C. Scheffer gisteren tijdens de toelichting op het verslag over 1990. Als dit jaar overeenstemming wordt bereikt over de overdracht van Gb Biothane International (biologische waterzuivering) aan het Friese milieubedrijf Paques, is de afslankkuur van Gist-brocades voltooid. Eind 1993 dient dan een nettowinst van ongeveer 120 miljoen gulden te worden behaald, ofwel zo'n 12 procent van het eigen vermogen.

Wie omzet, bedrijfsresultaat en winst van Gist-brocades over de afgelopen vijf jaar oppervlakkig beschouwt, krijgt een beeld van een concern in ontbinding. Sinds 1986 is het bedrijf een derde deel van zijn bedrijfsresultaat kwijtgeraakt (van 149 miljoen naar 99 miljoen), terwijl de winst gedurende die vijf jaar terugviel van 111 miljoen tot 64 miljoen gulden. De omzet daalde van 1,8 miljard tot 1,62 miljard gulden.

Volgens Scheffer is de keer ten goede nu gekomen. Sinds zijn aantreden als voorzitter in 1989, na een daverend bestuursconflict dat leidde tot het vertrek van zijn voorganger dr. G. Bresser, heeft Gist-brocades gebroken met het tot dan gevoerde diversificatiebeleid.

De onderneming heeft zich teruggetrokken op de produktie van ingredienten voor voedingsmiddelen (bakkerijgrondstoffen, smaakstoffen), penicilline en daarvan afgeleide produkten en industriele enzymen. Dat leidde onder meer tot verkoop van het belang in de farmaceutische groothandel Brocacef, ontbinding van een grote joint venture met Shell, en de recentelijk afgeronde verkoop van de Pharmadivisie.

De transactie met Yamanouchi heeft Gist-brocades per 28 februari 485 miljoen gulden opgebracht en dat zal dit jaar de voornaamste reden zijn van de verwachte hogere nettowinst. Gist rekent namelijk - ook na een correctie wegens de verkoop van de farmaceutische activiteiten - nog op daling van het bedrijfsresultaat, maar het saldo van rentebaten en lasten (in 1990 21,5 miljoen gulden negatief) zal licht positief uitvallen.

Het concern staat niettemin weer op de rails, zo meent het Gist-bestuur. In het kader van de 'strategische herorientatie' zijn zo'n honderd maatregelen getroffen om de kwaliteit van de winst te verbeteren. Groeigebieden zijn gedefinieerd en de organisatie is daaraan aangepast. Oude succesnummers zoals de bulkprodukten gist en antibiotica (goed voor tweederde van de omzet) penicilline en gist dienen met minimale investeringen maximaal te renderen. Zo kunnen ze geld genereren dat nodig is om veelbelovende nieuwe produkten snel te ontwikkelen. Vorig jaar in gang gezette activiteiten zullen in 1992 een positieve bijdrage aan het resultaat leveren, zo verwacht Gist.

Dit en volgend jaar wil Gist voornamelijk gebruiken om intern te werken aan herstel en verhoging van het rendement, mede door verbetering van produktieprocessen, marketing en het sterker richten van onderzoek op marktbehoeften. “We denken niet aan groei voordat de bestaande activiteiten zijn verbeterd”, aldus Scheffer.

Vanaf 1993 moet wel duidelijke expansie zichtbaar worden; door groei van omzet en bedrijfsresultaat in kernactiviteiten, maar ook door nieuwe bezigheden. Die uitbreiding zal zowel autonoom als via overnemingen worden gerealiseerd, maar in ieder geval gecontroleerd.

Of Gist brengt nieuwe produkten op bestaande markten of bestaande produkten op nieuwe markten. “Nieuwe produkten en nieuwe markten gaan in ieder geval niet samen”, zo zei Scheffer. “Dat is diversificatie, en dat willen we niet.”

foto: Vat voor het kweken van schimmels ten behoeve van de produktie van penicilline bij Gist-brocades.