Elsevier ruilde belang in Pearson voor Pergamon

AMSTERDAM, 16 APRIL. Pas toen Elsevier onlangs de kans kreeg de wetenschappelijke uitgeverij Pergamon Press van media magnaat Robert Maxwell over te nemen heeft de Amsterdamse uitgeverij besloten haar belang van tien procent in het Britse conglomeraat Pearson te verkopen.

“Het was een keuze tussen 10 procent in Pearson of 100 procent in Pergamon', aldus bestuursvoorzitter P.J. Vinken vanmorgen tijdens de toelichting op de jaarcijfers van 1990. “We wilden de overname van Pergamon met zo min mogelijk vreemd vermogen financieren', voegde de topman van Elsevier daaraan toe.

Vinken zei vanmorgen dat de fusiebesprekingen met concurrent VNU slechts een uur hebben geduurd: “Tijdens een kopje thee werd bevestigd wat we al wisten, namelijk dat VNU niet bij ons hoort. Maar we zijn met VNU gaan praten vanwege de vele geruchten die in de markt circuleerden. We dachten dat als de hele wereld denkt dat VNU een geschikte partner voor ons is, wij misschien een verkeerde inschatting hadden gemaakt.” VNU leunt zwaar op de markt voor publiekstijdschriften, terwijl Elsevier in die markt niet groot wil zijn, aldus Vinken. Dat betekent overigens niet dat Elsevier overweegt zich uit de markt voor publiekstijdschriften terug te trekken.

Elsevier is in die markt actief met onder meer het opinieweekblad Elsevier en Elegance. Maar het aandeel in de omzet van die activiteiten zal niet groeien. Zo loopt dit jaar door de overneming van Pergamon dat aandeel van 22 procent terug tot 17 procent.

Elsevier betaalt circa 1,5 miljard gulden voor Pergamon, dat vorig jaar met 640 werknemers een omzet behaalde van 80 miljoen pond. Die overnamesom betaalt Elsevier deels met de opbrengst van zo'n 800 miljoen gulden van de verkoop van het belang van 33 procent in Wolters Kluwer. Het restant financiert Elsevier met het bedrag van circa 600 miljoen gulden dat de uitgeverij onving voor de verkoop van het belang in Pearson en een lening van ongeveer 50 miloen pond. Door die lening, die Elsevier eind dit jaar weer wil aflossen zal de groei van het resultaat alleen dit jaar onder druk komen te staan en circa 10 procent bedragen.

De netto-winst, inclusief buitengewone baten, van Elsevier bedroeg vorig jaar 507 miljoen gulden op een netto-omzet van 2,051 miljard. De winst van Elsevier werd vorig jaar sterk beinvloed door de verkoop van het belang in Wolters Kluwer, dat een boekwinst van 189 miljoen gulden opleverde. Elsevier stelt voor het divdend met 30 cent te verhogen tot 2,10 gulden per aandeel.

Over de zelfstandigheid van Elsevier zei Vinken niet bang te zijn dat zijn bedrijf wordt overgenomen: Onze beurswaarde was per ultimo 1990 4,8 miljard gulden. Met Pergamon zijn we al zo'n 6 miljard waard.

Gezien de ontwikkeling van de kasstroom verwachten we in 1994 nog eens 2 miljard in kas te hebben. Dat is 8 miljard. Plus een overnamepremie zou dan ongveer 12 miljard voor ons moeten worden neergelegd. Dat kan niemand betalen. Maar tegen een vriendelijk bod hebben we geen bezwaar.'