EG wil Saddam vervolgen voor oorlogsmisdaden

LUXEMBURG, 16 april - De Europese Gemeenschap wil dat de Verenigde Naties gaan onderzoeken of en hoe de Iraakse president Saddam Hussein kan worden vervolgd wegens oorlogsmisdaden.

Op voorstel van een geemotioneerde Hans-Dietrich Genscher, de Duitse minister van buitenlandse zaken, besloten de ministers van buitenlandse zaken van de EG gisteren in Luxemburg dat hun Luxemburgse collega Jacques Poos vandaag in Straatsburg daarover contact opneemt met VN-secretaris-generaal Perez de Cuellar die het Europese Parlement toespreekt.

De Luxemburgse voorzitter van de ministerraad, Jacques Poos, toonde zich gisteravond tamelijk sceptisch over het voorstel. De kansen om Saddam Hussein voor een internationaal gerechtshof te slepen wegens genocide noemde hij “op het ogenblik vrij klein”. Maar de Twaalf wilden een duidelijk politiek signaal geven aan de Iraakse dictator “en aan elke andere dictator die hem zou willen imiteren”, zo zei Poos.

Met Saddam Hussein zijn geen normale betrekkingen mogelijk, zo concludeerden de Europese ministers gisteren. “Er wordt nu openlijk over gepraat dat men van Saddam af wil”, zei gisteren de Belgische minister van buitenlandse zaken, Marc Eyskens. De Europese ministers willen dat via de VN bekeken wordt hoe Saddam Hussein, die volgens hen de VN-conventie van 1948 over genocide met voeten heeft getreden, persoonlijk ter verantwoording kan worden geroepen voor genocide en oorlogsmisdaden.

De Europese ministers constateerden gisteren verder dat er met betrekking tot de hulp aan Koerdische vluchtelingen “de facto” al een veiligheidszone bestaat ten noorden van de 36ste breedtegraad. Op de Europese Raad in Luxemburg, vorige week maandag, werd ervoor gepleit een “enclave” in Irak in te stellen waar Koerden zouden worden beschermd. De VS en andere leden van de Veiligheidsraad zijn daar tegen, omdat dit strijdig zou zijn met het internationale recht.

De Fransen hebben gisteren het idee gelanceerd om een reeks steunpunten - in de woorden van Van den Broek een 'corridor' - te vestigen waar voedsel en medische hulp aan vluchtelingen kunnen worden verstrekt en die militair beschermd zouden worden door de Verenigde Naties. Dat idee, dat de steun kreeg van alle andere ministers, zal vandaag eveneens aan Perez de Cuellar worden voorgelegd. Doel van het plan is om Koerdische vluchtelingen veilig te laten terugkeren naar hun “haardsteden”, zoals minister Eyskens het uitdrukte en om te vermijden dat er buiten Irak semi-permanente vluchtelingenkampen ontstaan, zoals de Palestijnse.

    • Frits Schaling