EG trekt sancties in tegen Pretoria

LUXEMBURG, 16 april - De sancties die de Europese Gemeenschap in 1986 heeft ingesteld tegen Zuid-Afrika worden ingetrokken. Dat hebben de ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap besloten op hun vergadering gisteren in Luxemburg. De Zuidafrikaanse regering heeft verheugd gereageerd op de maatregel.

Tijdens de Europese Raad van december in Rome was de intrekking al aangekondigd en afhankelijk gesteld van de intrekking van twee rassenwetten, de Land Act en de Group Area Act. Nu aan die voorwaarde is voldaan zullen de sancties worden opgeheven.

In 1986 vaardigde de EG een verbod uit op de invoer van gouden Krugerrands en van ijzer en staal uit Zuid-Afrika. Ook werd een verbod ingesteld op directe investeringen in het land. Die sanctie werd in december vorig jaar al ingetrokken.

De sancties die de Verenigde Naties in 1985 instelden - een verbod op de uitvoer van olieprodukten naar Zuid-Afrika en op de export van wapens - blijven nog steeds van kracht. Over de intrekking van het verbod op deelneming aan sportmanifestaties in Zuid-Afrika is op het ogenblik beraad gaande op een vergadering van het Internationaal Olympisch Comite in Barcelona.

De Europese Commissie had de ministers gisteren gevraagd de beslissing tot intrekking van de sancties voor te leggen aan het Europese Parlement. Strikt juridisch is dat niet nodig, maar het parlement heeft zich in het verleden steeds zeer kritisch getoond in de kwestie-Zuid-Afrika. De ministers stellen echter dat de principe-beslissing al in december door de regeringsleiders is genomen. Ook toen EG-maatregelen tegen China (in verband met het militaire optreden op het Plein van de Hemelse Vrede) en tegen Libie (wegens steun aan terrorisme) vorig jaar werden ingetrokken zijn die besluiten niet voorgelegd aan het Europese Parlement.

Pag. 4:

EG heft sancties op tegen Zuid-Afrika

Minister van den Broek zei gisteren zich te realiseren dat de intrekking van de rassenwetten nog niet direct zal resulteren in de rechtvaardiger verdeling van grond en dat de apartheid nog niet tot het verleden behoort. Het blijft “droevig”, zo zei de Nederlandse minister, dat in Zuid-Afrika steeds weer doden vallen.

Tot zover onze correspondent De Zuidafrikaanse president F.W. de Klerk heeft het besluit van de EG-ministers verwelkomd, maar leiders van de zwarte oppositie zijn van mening dat de stap “te haastig” is gezet. De Klerk zei gisteren “grote waardering” te kunnen opbrengen voor “de principiele houding van de regeringen in West-Europa”. “De jongste ontwikkelingen vormen voor het gehele Zuidafrikaanse volk een belangrijke stap op weg naar een betere economische positie”, aldus de president.

Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), de overkoepelende organisatie van de belangrijkste Zuidafrikaanse anti-apartheidsbewegingen, heeft gisteren gezegd dat de EG-mimisters “te snel” zijn geweest in hun pogingen de regering van Zuid-Afrika voor haar beleid “te belonen”.

“Er is nog steeds geen einde gekomen aan de praktijken op grond waarvan wij altijd hebben gepleit voor instandhouding van de sancties”, aldus een woordvoerder van het ANC.

“Tot nu toe hebben we niets anders gehoord dan vage geluiden die zeggen dat de situatie voor de zwarten in dit land misschien wordt verbeterd, maar met de meest recente onlusten in het achterhoofd valt het allemaal nog te bezien welke kant het op gaat.” (AP)