Duitse bondspresident blij met bezoek Beatrix

BONN, 16 april - “Zeer verheugd” is de Duitse bondspresident Richard von Weizsacker erover dat koningin Beatrix op 25 en 26 april niet alleen als eerste buitenlands staatshoofd een bezoek brengt aan het verenigde Duitsland, maar bovendien zelf heeft gevraagd dat bezoek vooral te richten op de vroegere DDR.

Volgens de bondspresident zal het bezoek van de Koningin en prins Claus een bemoediging zijn voor de Oostduitse bevolking. Het koninklijk paar gaat 25 april kort naar Bonn, waar een ontmoeting met kanselier Kohl is voorzien, en reist daarnaar door naar de vroegere DDR. Daar wordt onder meer een bezoek gebracht aan een landbouwbedrijf nabij Gustrow, in de nieuwe deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, aan Potsdam in Brandenburg en aan Dresden in Sachsen.

De afspraak om het al langer geplande staatsbezoek nu te organiseren is gemaakt tijdens een recente “toevallige” ontmoeting van de bondspresident en koningin Beatrix, namelijk in Oslo, na de begrafenis van de Noorse koning. Blij is Von Weizsacker, die gisteren in Bonn een groep Nederlandse journalisten ontving, er vooral over dat het Nederlands koninklijk paar twee dagen tijd voor het bezoek neemt.

“Dat geeft uw koningin een goede gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de moeilijke situatie in de vroegere DDR”, zei hij.

Omgekeerd is het bezoek goed voor de Oostduitse bevolking, die sinds de Duitse eenwording nog moet wennen aan nieuwe westelijke buurlanden als Nederland, Belgie, Luxemburg en Frankrijk, als het staatshoofd van een van die landen zo snel belangstelling laat blijken. Aan “mooie woorden of gebaren” hebben de Oostduitsers geen behoefte, maar zij zullen het op prijs stellen dat het Nederlandse staatshoofd zich persoonlijk van de toestand in hun land op de hoogte wil komen stellen. Koningin Beatrix zal dat dadelijk zeker op haar “eigen praktisch-verstandige manier” doen, aldus von Weizsacker, die liet uitkomen dat de Oostduitse bevolking na ruim 40 jaar SED-regime (waaraan sinds '33 de Nazi-tijd vooraf ging) nu niet “om geduld”

moet worden gevraagd. “Zij hebben nu veel meer de aanmoediging nodig om zelf hun weg te zoeken, veel meer dan zij tot voor kort gewend waren”.

De bondspresident wees er gisteren op dat ook Nederland voordeel heeft van de Duitse eenwording. De Nederlandse export naar de Bondsrepubliek is, vooral dankzij de grotere vraag (naar voedingsmiddelen) uit de vroegere DDR, in 1990 met 8 procent gestegen. Tegelijkertijd is het Duitse exportsaldo naar Nederland van een miljard plus in drie miljard mark minus veranderd.