Cebeco-Handelsraad had een moeilijk jaar

ROTTERDAM, 16 APRIL. Cebeco-Handelsraad heeft afgelopen jaar een winst geboekt van 34,5 miljoen gulden tegen 33,2 miljoen gulden in 1989. De omzet van de aan- en verkoopcooperatie is gestegen van 4,1 miljard gulden naar bijna 4,42 miljard gulden. Voor dit jaar verwacht Cebeco zowel een enigszins hogere omzet als een hoger eindresultaat.

Cebeco-Handelsraad heeft dat gisteren bekendgemaakt. Volgens Ir. D.

Luteijn, voorzitter van de raad van bestuur, was 1990 geen gemakkelijk jaar. “De marges stonden onder druk en de rentelasten waren hoog”.

Hij verwacht dat de noodzakelijke groei van de cooperatie pas op een later tijdstip rendement zal opleveren.

Cebeco heeft de afgelopen jaren een groot aantal bedrijven overgenomen dan wel er een belangrijk belang in genomen. Die activiteiten vloeien voort uit het strategisch plan om in de kansrijk geachte sectoren tuinbouw, zaaizaad- en pootgoed en voedingsmiddelen een groter aandeel te krijgen. Mede als gevolg hiervan is het aantal personeelsleden met ruim duizend gestegen tot 4.800.

President-directeur ir. J. Prins vindt dat die deelnemingen op den duur een rendement op het eigen vermogen moeten leveren van “pakweg vijftien procent”. Luteijn sluit nieuwe overnemingen niet uit. Prins wilde gisteren weinig zeggen over de mogelijke financiering.

Er wordt onder meer nog gepraat met de Rabobank. Enkele jaren geleden opperde Luteijn de mogelijkheid dat Cebeco op een later tijdstip op een of andere wijze de gang naar de beurs zal maken. Luteijn sprak gisteren van het verbeteren van zowel de balansstructuur als het eigen vermogen. De vorig jaar aangegane strategische samenwerking met de cooperatie Suikerunie wordt mogelijk geintensiveerd. Wanneer dit het geval zal zijn, is volgens Prins nu nog niet te zeggen.

Het totaal geinvesteerd vermogen van Cebeco is in 1990 met 350 miljoen gulden gestegen tot bijna 1,63 miljard gulden, vooral door de nieuwe deelnemingen. De investeringen beliepen het vorig jaar 109 miljoen gulden, de afschrijvingen 69 miljoen. Het eigen vermogen groeide van 261 miljoen gulden tot 308 miljoen gulden, het garantievermogen steeg met 84 miljoen gulden tot 376 miljoen gulden. Cebeco heeft de leden voorgesteld van de winst 25,1 miljoen gulden toe te voegen aan de algemene reserve en 9,4 miljoen gulden uit te keren.