BVD

Het hoofdartikel 'Controlemenu' (NRC Handelsblad, 12 april) gaat in op de discussie over de wijze waarop de controle op de BVD zou moeten plaatsvinden.

Deze week heeft minister Dales van binnenlandse zaken de Tweede Kamer gemeld niet te voelen voor een commissie van toezicht op het functioneren van de dienst. Een dergelijke commissie zou naar haar oordeel de mogelijkheden voor politieke sturing verminderen. Zij gaf aan wel te voelen voor een klankbordgroep. De suggestie in het hoofdartikel dat de minister ook een commissie van toezicht op het opschonen van de bestanden bij de BVD afwijst, is onjuist. Daarover is nog geen beslissing genomen, de discussie is nog gaande.

    • Directeur Communicatie
    • Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • H. Donkervoort