Agitprop

Als voormalig bewoonster van het 'Tal der Ahnungslosen' dank ik u hartelijk voor het opnemen van een artikel van onze vroegere burgemeester Hans Modrow (NRC Handelsblad, 8 april).

Iedereen kan nu zien dat hij nog ijverig Agitprop bedrijft door onder meer hele leugens en halve waarheden te verkondigen en oorzaken en gevolgen naar believen te verwisselen. Profiterend van de democratie kan hij zijn vuil kwijt. Een artikel van deze strekking gericht tegen de toestand in de DDR zou destijds, en ook nu nog, nooit in 'Neues Deutschland' opgenomen zijn.

Hans Modrow stelt dat de oorzaak van de chaos in het Oosten bij het Westen ligt en niets van doen heeft met wat hij en zijn SED-PDS-kliek hebben gedaan en achtergelaten. De oplossing zou zijn het inschakelen van Oostduitse deskundigen die de verhoudingen immers honderdmaal beter kunnen beoordelen, een denktank die dwingende voorstellen mag doen. Ik vraag me af wie die deskundigen zijn, die eerst een chaos veroorzaakt hebben door hun ideologische blindheid en nu honderdmaal beter weten hoe die opgelost moet worden. Modrow lijkt te pleiten voor baantjes voor zijn oude vrienden en terug te willen naar de Werderstrasse.

Hij heeft er, schrijft hij, in de vijf maanden van zijn regering alles aan gedaan dat het land rustig bleef. En hoe! In welke periode zijn grote aantallen Stasi-Akten verdwenen?

De ongebreidelde invasie van goederen uit de Bondsrepubliek (daar horen wij toch ook bij) zou landbouw en industrie weggeconcurreerd hebben. Meent Modrow werkelijk dat wij na veertig jaren partij-indoctrinatie zo ahnungslos geworden zijn dat wij geen enkel kwaliteitsbesef meer hebben overgehouden? Zelfs het volkseigene wc-papier was een tortuur.

Met hulp zullen wij zelf grote inspanningen moeten leveren. Vooral de 'Muhl in den Kopfen' moet grondig worden opgeruimd. Hans Modrow kunnen we daarbij missen: zijn dialectiek is niet meer dan nostalgie.

    • Heike Becker