Uitgever koopt rechten boek na verzonnen aanbevelingen

NEW YORK, 15 april - De Amerikaanse uitgever Simon & Schuster heeft vorige week ruim 1.8 miljoen gulden betaald voor een roman-manuscript van een debutant dat vergezeld is gegaan van valse aanbevelingen. De uitgever betaalde dit uitzonderlijk hoge bedrag op een beurs waarbij uit begeleidende brieven bleek dat de schrijvers John le Carre en Joseph Wambaugh de debutant met de pseudoniem Derek van Arman aanbevolen als 'een meesterlijk schrijver' van een 'uiterst zeldzaam boek'.

Niet alleen de uitgever en de literaire agent van Derek van Arman zijn om de tuin geleid, zo meldt de New York Times, ook schrijver Derek van Arman, oftewel de free-lance scribent Derek V. Goodwin uit Phoenix, zegt niets van de vervalsingen te weten. Goodwin, een deskundige op het gebied van communicatie en staatsveiligheid, beweert vermoedelijk gedupeerd te zijn door een voormalige, rancuneuze CIA-medewerker.

Waarom die medewerker hem op deze manier rijk wilde maken, is hem onduidelijk.

John le Carre en Joseph Wambaugh, die elke betrokkenheid afwijzen, waren vroeger verbonden aan respectievelijke de Britse binnenlandse veiligheidsdienst en aan de politie van Los Angeles. Hun 'aanbevelingen' bestaan onder meer uit een telegram en uit enkele brieven met redactionele commentaren, gezonden aan Goodwin, die verder zegt misleid te zijn door enkele telefoontjes van Wambaugh.

Goodwin heeft wel bevestigd aan beide schrijvers kopieen te hebben verzonden, nadat een inmiddels onthulde CIA-relatie hem dat had aangeraden. Bij navraag blijkt dat de telefoon van deze CIA-figuur in Maryland is afgesneden. Een woordvoerder van de CIA weigerde commentaar te geven.