Trommius

Columnist M. van Amerongen (NRC Handelsblad, 5 april) valt te prijzen om zijn opbouwend-kritische recensie van de Heilige Schrift, weshalve het hem vergeven zij dat hij de Nederlandse Concordantie des Bijbels van Trommius niet kent.

Ze zou hem trouwens niet geholpen hebben, want in het namen-deel vermeldt de Concordantie Susanna alleen in Lukas 8 : 3, en dat is een andere dan de door velen vereeuwigde. Trouwens, ook vele andere schilderijen (bijvoorbeeld Daniel in de Leeuwenkuil, Judith en Holofernes) zou hij met Trommius niet hebben kunnen vinden, want de onderwerpen komen niet in de bijbel voor (waar heeft Van Amerongen zijn Judith vandaan?), maar in de apokriefen, en ze konden dus vrijelijker worden afgebeeld.

Nadere informatie over Trommius* vond men vroeger in Ten Bruggencate's Engelsch Woordenboek, eerste deel. Ergens na 1932 is die 'voorrede'

verdwenen, en daarmee Trommius' klacht, die nu ook al niet meer in de Concordantie (Vierde grondig herziene en veel vermeerderde druk, naar de originele uitgave bewerkt [door wie?], uitgave Voorhoeve, Rotterdam) te vinden is.

*Uit de Voorrede voor de eerste uitgave: Ist, dat oyt Rechter wil een schamper oordeel vellen, waardoor hij allermeest kan den Misdader quellen, Die laet hem nimmermeer in 't naare rasphuis gaen, Noch ook van dach tot dach aan 't zware Berch-werk staan; Maar leg hem op, dat hij gae Woord-registers maken; Dus zal hij alle soort van straffe teffens smaken.''

    • de Haag
    • W. C. Mulder