Tanker bij Genua zinkt, milieuramp blijft dreigen

ROME, 15 april - Het gevaar voor een enorme milieuramp in de Middellandse Zee is iets geweken nu de Cypriotische tanker Haven gistermorgen na een nieuwe explosie is gezonken zonder daarbij in tweeen te breken. Maar nog altijd bestaat de kans dat de tanks van het gezonken schip onder druk van het water bezwijken.

Met een op afstand bestuurde onderzeeer wordt nu onderzocht hoe de tanker eraan toe is. Sinds de explosie donderdag tot het moment waarop hij zonk, heeft de tanker onafgebroken in brand gestaan, waardoor onduidelijk is hoe ernstig het schip is beschadigd. Er bestaat vooral angst dat de laadruimten waarin nog olie zit zullen bezwijken onder druk van het water. De Haven ligt op zeventig meter diepte voor de kust van Arenzano, zo'n dertig kilometer ten westen van Genua. Sinds het schip gezonken is, is er tot vanmiddag geen nieuw olieverlies van betekenis geweest.

Het zaterdagmiddag beedigde Italiaanse kabinet heeft in een van zijn eerste daden de nationale noodtoestand uitgeroepen in verband met de dreigende milieuramp. De nieuwe minister van koopvaardij, Ferdinando Facchiano, zei nadat de tanker was gezonken: “We zijn heel wat minder pessimistisch dan gisteren. Het schip ligt op een diepte waar we erbij kunnen. We onderzoeken nu hoe we de olie naar boven kunnen krijgen”.

Een stuk zee van ongeveer 25 vierkante kilometer is vervuild met verspreide olievlekken die bij eerdere explosies zijn vrijgekomen.

Deze drijven nu op de stroming in de richting van de Franse Riviera. Op een paar Italiaanse stranden zijn al olie en teer aangespoeld, in kleine hoeveelheden die betrekkelijk eenvoudig konden worden opgeruimd.

Voor de kust zijn, in rijen of in concentrische cirkels, kilometers lange barrieres van plastic drijvers neergelegd om te voorkomen dat olie die bij eerdere explosies uit het schip is gestroomd, de stranden bereikt. Het weer was vanmorgen gunstig voor het bergingswerk: een kalme zee en nauwelijks wind.

De schattingen over hoeveel olie er nog aan boord van de Haven is, lopen uiteen. Het is onduidelijk hoeveel de afgelopen dagen is verbrand en hoeveel in zee is terechtgekomen. Admiraal Antonio Alati, de havencommandant van Genua die de leiding heeft over het bergingswerk, zegt dat “in de meest pessimistische schatting” nog honderdduizend ton ruwe olie in de tanker zit. Het crisiscentrum van het Italiaanse ministerie van milieu spreekt over bijna zestigduizend ton.