Positieve reacties op voorstellen Navo voor snelle interventiemacht

BRUSSEL, 15 april - Het idee van de stafchefs van de NAVO om een Europese snelle interventiemacht in het leven te roepen heeft aan verschillende kanten positieve reacties gekregen.

Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap, zei in een vraaggesprek met het Barcelonese blad Vanguardia dat een dergelijke strijdmacht in drie jaar op poten gezet zou kunnen worden als zij wordt opgebouwd uit verschillende troepenafdelingen van een nationaliteit. Een snelle interventiemacht is volgens Delors een essentieel element voor de integratie van de Westeuropese Unie (WEU), waarvan negen van de twaalf EG-landen lid zijn.

Dr. W. van Eekelen, secretaris-generaal van de WEU, zei vanmorgen dat hij het idee voor een multinationale 'rapid reaction force' vorig jaar voor het eerst had ontwikkeld en dat hij er geen bezwaar tegen had dat nu ook de NAVO het plan heeft overgenomen. De organisatie ervan zou volgens Van Eekelen gemakkelijk zo “in elkaar geschoven” kunnen worden, dat in de staf verschillende secties bezig zijn met verschillende onderwerpen: een sectie die met “Europese scenario's”

bezig is en een voor typische NAVO-kwesties. De WEU-sectie zou “NAVO-elementen”, zoals planning, kunnen gebruiken, en dat alles op een manier dat er zo weinig mogelijk sprake is van overlappingen en- of dubbel werk.

Volgens het plan dat vorige week vrijdag door de staf-chefs van de NAVO werd gelanceerd, moet het hoofdkwartier van de strijdmacht in Duitsland worden gevestigd en komt de macht onder Brits commando te staan. Van Eekelen legde er de nadruk op dat de opbouw van de interventiemacht “zo breed mogelijk” moet zijn. Dat betekent dat ook Franse en Spaanse contingenten er deel van moeten uitmaken. Frankrijk en Spanje nemen geen deel aan de geintegreerde commandostructuur van de NAVO.

In een artikel in de Financial Times zegt ook de Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, vandaag dat hij geen reden ziet waarom niet alle bondgenoten “gelijkelijk en volledig” zouden meedoen. “Ik zou graag zien dat onze Franse en Spaanse vrienden meedoen aan het vernieuwen van de structuur en de commando-regelingen van het bondgenootschap.” Volgens Hurd komen de vernieuwing van de NAVO en de versterking van de Europese rol in de verdediging van Europa neer op “twee kanten van dezelfde munt”.

In een vraaggesprek, afgelopen zaterdag in deze krant, waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, William H. Taft IV, ervoor dat de WEU niet de concurrent van de NAVO zou mogen worden. Zaterdag zei president Bush in een rede in Montgomery (Atlanta) de “nieuwe rollen en zelfs nieuwe instellingen” in Europa te erkennen als “natuurlijke uitvloeisels van het nieuwe Europa”. De VS, zo zei Bush, ondersteunen die “met de afspraak dat de veiligheid van Europa op lange termijn verweven is met die van Amerika en dat de NAVO (...) het beste middel blijft om die te verzekeren”.

    • Frits Schaling