Overleg over museumconflict met bestuur en Frans Haks

GRONINGEN, 15 april - De subsidienten van het Groninger Museum, de gemeente Groningen en de provincie, gaan nog deze week afzonderlijk met het bestuur en directeur Frans Haks in gesprek om een oplossing te zoeken voor het conflict tussen beide partijen.

Het bestuur heeft in het nieuwe beleidsplan voorgesteld een financieel directeur naast Haks te benoemen en de conservatoren invloed te geven op het aankoopbeleid en de inrichting van tentoonstellingen. Haks vindt dit een uitholling van zijn functie en heeft het vertrouwen in het bestuur opgezegd. Hij heeft provincie en gemeente gevraagd een oplossing te zoeken voor de vertrouwenscrisis.

Volgens cultuur-wethouder Y. Gietema en gedeputeerde G. Beukema staat Haks' positie niet ter discussie. Beukema: “Er is sprake van een optelsom van misverstanden, waarvan niemand meer iets begrijpt. Er is reden om naar de organisatiestructuur van het museum te kijken. Haks spitst het toe op de constructie die er nu ligt, maar je hoeft natuurlijk niet per se dit model te kiezen”. Volgens Gietema liggen de standpunten niet zover uiteen. “Er is een impasse, maar ik geloof niet dat er geen oplossing mogelijk is. Het bestuur wil Haks ontlasten, maar Haks beschouwt dat als een motie van wantrouwen”.