Mr. J.C. de Waard is voorgedragen als ...

Mr. J.C. de Waard is voorgedragen als plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken en tevens als directeur Algemene Fiscale Politiek van het ministerie van Financien.

De heer de Waard (43) studeerde rechten in Leiden en is sinds 1977 werkzaam op het ministerie. Sinds 1 januari 1990 is hij plaatsvervangend directeur Algemene Fiscale Politiek. De nieuwe benoeming gaat in op 1 juli 1991.