Kok: ingrijpen in sociale zekerheid

DEN HAAG, 15 april - Minister Kok (financien) wil de komende maanden fors ingrijpen in het sociale zekerheidsstelsel om meer mensen aan werk te helpen. Volgens de bewindsman staat het kabinet op een kruispunt en is het gedwongen om prioriteit te geven aan banen boven uitkeringen. Kok zei dit zaterdag tijdens een congres van de vrouwenorganisatie in de PvdA, de Rooie Vrouwen.

“Het kabinet zal zijn beleid moeten richten op verandering in zowel de economie als het sociaal stelsel, waar verzorging participatie in de weg staat”, aldus Kok, die zei met deze “heldere en scherpe keuze” het vertrouwen van de kiezer in de PvdA te willen herstellen.

De prioriteit bij betaald werk beantwoordt volgens Kok aan het beeld van de zelfstandige, beter opgeleide en geinformeerde burger van vandaag. “Onze opstelling moet daaraan zijn aangepast.” Hij noemde scholing, kinderopvang, flexibele werktijden en arbeidspools als thema's “voor de langere termijn” die de PvdA deze groep te bieden heeft. Daarom “mogen we ook iets vragen” aan de burger, aldus Kok.

Kok zei dat de regels voor uitkeringen moeten worden aangescherpt of “strikter toegepast”, als die het zoeken en accepteren van werk belemmeren. De versnipperde structuur van de organisaties die uitkeringen verstrekken moet worden veranderd als daardoor “te veel nadruk komt te liggen op het aanbieden van een uitkering en te weinig op het aanbieden van scholing en werk”. Een grotere werkgelegenheid heeft bij het kabinetsbeleid voorrang boven verhoging van de inkomens en een betere koopkracht. Kok verklaarde nog eens tegenstander van een hogere lastendruk voor werkgevers te zijn. Daardoor stijgen de arbeidskosten immers en vermindert de groei van de werkgelegenheid. De minister zegt dat het kabinet “de komende maanden” beslissingen zal nemen.