'Indeling tv-zenders in strijd met mediawet'

DEN HAAG, 15 april - Het Tweede-Kamerlid Beinema (CDA) denkt dat de voorgenomen indeling van de televisiezenders in strijd is met de Mediawet. Hij vindt dat de omroepen op Nederland 1 worden benadeeld, doordat ze te weinig zendtijd krijgen op de drukst bekeken uren. Dit liet hij vanochtend desgevraagd weten.

Het oordeel over het voorstel van de NOS moet overigens niet door de politiek worden geveld, maar door het Commissariaat van de Media en dat is daar nog niet aan toe. De betrokkenen zullen eerst worden gehoord op een hoorzitting. Beinema ziet in de gang van zaken wel aanleiding voor te stellen een voorgenomen wetswijziging, die de NOS zelf de bevoegdheid tot zenderindeling geeft, te schrappen.

Het NOS-bestuur heeft vrijdag formeel zijn voorstel voor de zenderindeling vastgesteld, waarbij AVRO, KRO en NCRV op Nederland 1 zijn ingedeeld, Veronica, TROS en EO op Nederland 2 en de VARA met de VPRO en de NOS Nederland 3 deelt. De drie omroepen van het eerste net hebben uitgerekend dat zij tussen 7 uur en 10 uur 's avonds 5 uur en 38 minuten zendtijd krijgen, terwijl TROS en Veronica 7 uur en 39 minuten en de VARA 9 uur en 43 minuten op 'prime-time' mogen vullen.

Volgens Beinema moet met name de VARA zendtijd afstaan. Verder keert de CDA'er zich met NCRV, KRO en AVRO tegen de extra financiele bijdrage die aan Veronica en TROS als bespelers van het tweede net wordt gegeven. Beinema stelt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest A-omroepen op prime-time gelijk te behandelen. Ook VVD'er Dijkstal vindt dat het NOS-voorstel op dit punt moet worden bekeken.

Omroepen die zich straks door het besluit van het commissariaat benadeeld voelen, zullen waarschijnlijk bij de Raad van State beroep aantekenen. Het is niet zeker of dit college zich vervolgens tot oordelen bevoegd acht.