I. Haas-Berger verlaat de Kamer voor adviestaak

DEN HAAG, 15 april - Het Tweede-Kamerlid I. Haas-Berger (PvdA) is voorgedragen als voorzitter van de Nationale Commissie Chronisch Zieken. Staatssecretaris Simons van Volksgezondheid heeft dit vandaag bekendgemaakt.

Haas-Berger zal, indien zij wordt benoemd, op 29 mei de Tweede Kamer verlaten. Zij is sinds 1971 lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA en is gespecialiseerd in volksgezondheid, justitie, vreemdelingenbeleid en de jeugdhulpverlening.

Ook dr. H. Leenen, emeritus hoogleraar gezondheidsrecht, en de Urkse huisarts en oud-voorzitter van de artsenorganisatie KNMG W. Cense zijn voorgedragen voor het dagelijks bestuur. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid, die beslist over de benoeming van de commissie, zal 23 april vergaderen over de voordracht. Dan wordt ook besloten uit hoeveel leden de commissie verder zal bestaan en wie die plaatsen bezetten.

De commissie is ingesteld na publikatie van de nota Chronisch Zieken. Simons kondigde hierin een commissie aan die het kabinet moet adviseren over het volksgezondheidsbeleid voor chronisch zieken. De commissie wil de problemen van deze groep mensen in kaart brengen en de samenwerking tussen alle betrokken instellingen bevorderen.