Hoogovens: staking buiten elke proportie

BEVERWIJK, 15 APRIL. Vanochtend om half zes liepen de mannen van de mobiele onderhoudsploeg bij Hoogovens de kantine binnen om aan de deur een pamflet van de bond in ontvangst te kunnen nemen: “Leg het werk neer en staak voor een goede CAO”. Voor de meesten was dit voldoende om de blauwe overall in het kleedhokje te laten en in de kantine plaats te nemen in afwachting van het verdere verloop van de gebeurtenissen.

Om zeven uur, toen ook de dagploeg arriveerde, nam bondsbestuurder Schalkx het woord: “De directie denkt dat zij dit bedrijf runnen. Zo is het niet. Dat doen wij hier met 16.000 werknemers. En vandaag beslissen wij dat er hier niet wordt gewerkt”.

Het conflict gaat volgens Schalkx niet alleen om een looneis van 3,75 procent maar ook om een verbetering van de VUT, een arbeidsgarantieplan voor een komende reorganisatie bij Hoogovens en de invoering van de 36-urige werkweek voor de dagdiensten. Hoogovens wil niet verder gaan dan een loonsverhoging van 3,25 procent per 1 juli en 0,5 procent eenmalig.

Zaterdag heeft de directie in een brief aan alle werknemers nog een dringend beroep gedaan om van acties af te zien: “De beide bonden zijn onverantwoord bezig met de toekomst van het bedrijf, maar daardoor vooral met uw toekomst. Het middel van staking is buiten iedere proportie”.

Maar aan de oproep van Schalkx vanochtend in de kantine werd desondanks massaal gevolg gegeven. “Laat je inschrijven als staker en ga dan maar naar huis. Hier blijven hangen heeft ook geen zin”, zo adviseerde een kaderlid zijn collega's. Massaal verlieten de werknemers daarop het fabrieksterrein op weg naar het bondskantoor.

Niet-leden konden zich daar voor 23,75 gulden laten inschrijven als nieuw lid en op die manier toch voor het stakingsgeld van 57 gulden in aanmerking komen.

De kaderleden van de FNV liepen zichtbaar tevreden rond: “We zullen al onze 5000 leden de komende dagen een keertje buiten de poort zien”, zo zei een van hen.

Donderdag zijn de finale CAO-onderhandelingen in de klein-metaal en de elektronische industrie. De kans dat dan een CAO wordt afgesloten wordt door de Industriebond CNV 'zeer klein' geacht. In deze sector werken ruim 200.000 mensen. Op diverse plaatsen in het land worden met het oog hierop deze week kantinebijeenkomsten en poortacties gehouden.

Ook in de chemie is over een nieuwe CAO nog geen overeenstemming.