Grote VS levensverzekeraar in surceance

De grote Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Executive Life is onder toezicht gesteld van de Staat Californie in verband met ernstige financiele moeilijkheden.

Inhoudelijk komt de maatregel neer op het verlenen van surceance van betaling. Het is de eerste grote verzekeraar in de Verenigde Staten die in die penibele situatie is geraakt.

In de bankensector in de Verenigde Staten zijn deconfitures al geruime tijd aan de orde van de dag. De oorzaak van de problemen bij Executive Life ligt evenals bij deze banken in het beleggen in risicovolle hoogrenderende Amerikaanse junkbonds waarvan inmiddels vele waardeloos zijn geworden. In de felle onderlinge concurrentiestrijd werden op basis van deze junkbonds in de afgelopen jaren aantrekkelijke tarieven op de spaarverzekeringenmarkt aangeboden om zodoende klanten te kunnen aantrekken.

Over het vierde kwartaal van 1990 leed Executive Life een verlies van 466 miljoen dollar waardoor het jaarverlies uitkwam op totaal 836 miljoen dollar (1,6 miljard gulden). Van de beleggingen (10 miljard dollar) zou ongeveer 64 procent in junkbonds zijn belegd.

De surceance betekent onder andere dat honderdduizenden polishouders hun polissen niet meer kunnen afkopen of belenen totdat de maatregel wordt opgeheven.

Het overheidstoezicht op verzekeringsmaatschappijen wordt in de Verenigde Staten door elke staat afzonderlijk geregeld. Federale wetgeving die de bedrijfstak regelt bestaat niet. Verwacht wordt dat in de komende maanden nog meer Amerikaanse verzekeraars van hun voetstuk zullen vallen en dat de politiek in Washington mede daardoor zal worden gedwongen wetgeving in te voeren.