foto: LONDEN. De Japanse minister van financien, ...

foto: LONDEN. De Japanse minister van financien, Ryutaro Hashimoto, had gisteren een voorbespreking met zijn Amerikaanse collega Nicholas Brady, vooruitlopend op de topontmoeting in Londen ter inwijding van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Mitsuhide Yamaguchi, president van de Japanse Export-Import Bank, verklaarde vanmorgen dat Japan voorlopig niet van plan is financiele steun te verstrekken aan de Sovjet-Unie. Eerst moet overeenstemming zijn bereikt over vier voormalige Noord-Japanse eilanden die in 1945 werden bezet door het Rode Leger. Hij zei dat de voedselhulp ter waarde van 100 miljoen dollar die Japan vorig jaar aan de Sovjet-Unie heeft gegeven, een eenmalige uitzondering was. Economische steun en de toekomst van de vier Noord-Japanse eilanden zijn ook de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens het staatsbezoek van Gorbatsjov aan Japan dat morgen begint. De Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa, die deze week officieel van start gaat, moet de Oosteuropese landen helpen de overgang van planeconomie naar markteconomie te financieren. De nieuwe bank telt 42 leden: De EG- en EVA-landen, de zes voormalige Sovjet-satellieten in Oost-Europa, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Canada, Japan en enkele ontwikkelingslanden. Al deze landen fungeren als donor. Grootste aandeelhouder zijn de VS met 10 procent van het stemrecht. De twaalf EG-landen en de Europese Commissie hebben samen 51 procent. Het startkapitaal van de bank bedraagt 23,5 miljard gulden. Op nadrukkelijk verzoek van de Verenigde Staten mag van dit bedrag hooguit tien procent worden geleend aan de Sovjet-Unie. Andere Oosteuropese landen die al veel verder zijn op de weg naar de markteconomie verdienen de voorrang, vinden de VS. (Foto: EPA)