EVP doet een stap in richting Conservatieven

DEN HAAG, 15 april - De leiders van de Europese christendemocraten hebben zaterdag de deur opengezet voor nauwere betrekkingen met de Britse Conservatieven. De Europese leiders, onder wie bondskanselier Helmut Kohl, de Belgische premier Martens en premier Lubbers, hebben het groene licht gegeven voor besprekingen over een mogelijke band tussen de Europese christen-democraten (EVP) en de Conservatieven in het Europese Parlement.

Deze stap is mede ingegeven door het feit dat de Britse premier, John Major, een totaal andere houding inneemt tegenover Europa dat zijn voorganger, mevrouw Thatcher, zo liet de Belgische premier Wilfred Martens weten. Door toedoen van de Nederlandse afvaardiging, bestaande uit premier Lubbers en CDA-voorzitter Van Velzen, is een veel trager verloop voor het integratieproces met de Europese christen-democraten afgesproken dan de Britse Conservatieven zelf wilden. De laatsten hadden het liefst gezien dat met ingang van 1 januari komend jaar hun fractie in het Europese Parlement geassocieerd lid zou zijn geworden van de fractie van de Europese Volkspartij. Na de volgende Europese verkiezingen in 1994 zou men dan als een fractie zijn verder gegaan.

Van Velzen en Lubbers, gesteund door hun collega's van Belgie en Luxemburg, hebben dit vertraagd tot een vorm van structurele samenwerking vanaf 1 april komend jaar. Na de verkiezingen van 1994 zal worden bekeken in hoeverre die samenwerking wordt uitgebreid.

CDA-voorzitter Van Velzen zei vanmorgen dat daarbij vier criteria een belangrijke rol spelen: een werkelijke convergentie tussen beide groepen, de houding van de Britten bij de intergouvernementele conferenties over monetaire en politieke samenwerking, de reactie van het Britse parlement daarop en de mate waarin in het verkiezingsprogramma van de Britse conservatieven voor het Lagerhuis christen-democratische uitgangspunten onderdak vinden.