Eigen school voor centrum asielzoekers

LUNTEREN, 15 april - Na het asielzoekerscentrum in Stevensbeek krijgt ook het asielzoekerscentrum in Lunteren een eigen school. Volgens de gemeente Ede kan volgende maand met het onderwijs kan worden begonnen.

Deze en volgende week zullen in Lunteren 250 asielzoekers arriveren.

Het centrum in Lunteren is vooral ingericht voor de opvang van gezinnen: de caravans zijn geschikt voor vier personen.

De school, die tot de zomervakantie wordt gehuisvest in een leegstaand schoolgebouw in Ede, kan vijftig leerlingen opvangen in vier groepen.

In de zomervakantie wordt op het terrein van het asielzoekerscentrum in Lunteren een semi-permanent noodgebouw neergezet, waar in het nieuwe schooljaar de lessen kunnen worden voortgezet. De school zal als dependance worden gekoppeld aan de openbare basisschool De Horst in Ede, een van de voorwaarden van het ministerie; een aparte school mag niet worden gesticht. Een potentieel team van leerkrachten is al samengesteld.

Geschat wordt dat de kosten totaal zo'n vijf ton zullen bedragen. De gemeente heeft te kennen gegeven dat het voor haar geen extra kosten mee mag brengen. Volgens een woordvoerder van Onderwijs zijn de onderhandelingen tussen ministerie en gemeente nog gaande. De financiering moet in elk geval binnen de bestaande regeling vallen, evenals in Stevensbeek.

Directeur J. van der Kaap van het asielzoekerscentrum geeft als voornaamste reden voor het beginnen van de school op: het voorkomen van een leerachterstand bij kinderen van vluchtelingen en het tegengaan van verveling.