Dammers neemt lijnagenturen over van Anthony Veder

De Rotterdamse ondernemingen Anthony Veder & Co en Dammers Holding, zijn overeengekomen dat Veder de agentschappen van haar scheepvaartlijnen inclusief ongeveer vijftien medewerkers, overdraagt aan Oceania Rotterdam, een dochterbedrijf van Dammers.

De Koreaanse rederij Han Jin nam al eerder activiteiten tesamen met personeelsleden uit de cargadoorssector van Veder over.

Met de overdracht van de lijn-agenturen aan Dammers is bij Anthony Veder het sinds april vorig jaar ingezette reorganisatieproces afgerond. Bij de walorganisatie van Veder is het aantal personeelsleden teruggebracht van ongeveer 130 naar om en nabij 60 man. Hierdoor is het totale personeelsbestand inmiddels tot circa 270 mensen verminderd.

In februari werd bekend gemaakt dat de familie Veder haar aandelenpakket in de Anthony Veder groep had verkocht aan een groep investeerders. Hiertoe behoren HAL Holding, Bank Mees & Hope en enkele particulieren, waaronder drs W. Cordia en Veder-directeur mr F.

Ledeboer. De Veder groep is gespecialiseerd in scheepsvervoer van gas en chemicalien en, zal zich onder een inmiddels nieuw geinstalleerde raad van commissarissen, naast de eigen rederij- en beheersactiviteiten, in Rotterdam, Antwerpen en op de Nederlandse Antillen ook bezig houden met vertegenwoordigingen in de wilde vaart, met bulkexpeditie en met chartering. Door het afstoten van de lijnagentschappen en de daarmee samenhangende cargadoorsactiviteiten zal de omzet van de Veder groep (in 1990 ongeveer 57 miljoen gulden) met ongeveer tien procent omlaag gaan.

Voor Dammers betekent de overname een verbreding van de dienstverlening als lijnagent en expediteur in Nederland.