Conferentie

Uit de berichtgeving over de conferentie 'De oorlog voorbij - voorbij de oorlog', gehouden op 7 april zou de betreurenswaardige indruk kunnen achterblijven, dat er geen overeenstemming was te bereiken over een verklaring betreffende het Palestijnse vraagstuk.

Zo is daarin niet vermeld, dat de voorzitter van de NCB, Mohammed Rabbae, een tekst hierover voorstelde die zowel voor het aanwezige lid van het Palestina Comite als voor de aanwezige leden van de joodse Vredesbeweging ICPME aanvaardbaar was.

Dat er desondanks commotie ontstond, was vooral een gevolg van het feit dat sommige aanwezigen met die verklaring niet de satisfactie kregen die zij zochten en die er klaarblijkelijk in bestond, dat slechts het PLO-standpunt onversneden in de slotverklaring zou worden weergegeven.

    • Hanneke Gelderblom
    • Leden Eerste Kamer voor D66
    • Jan Glastra van Loon