CDA-leider Brinkman bepleit fundamentele discussie over de WAO

DEN HAAG, 15 april - Fractieleider Brinkman (CDA) wil dat het kabinet de komende maanden “echt knopen doorhakt” bij de arbeidsongeschiktheid, volkshuisvesting, ziekteverzuim, asielzoekers en studiefinanciering. Voor het CDA legde hij de prioriteit bij de WAO, die “ten principale op zijn kop moet”.

Hij zei dit zaterdag in de Tros-radiorubriek Kamerbreed. Brinkman zei dat het “ongetwijfeld ook voorkomt dat mensen uit een zekere aanstellerij of omdat het gewoon uitkomt bij een reorganisatie” in de WAO belanden. Brinkman wil dat het keuringsregime van de WAO wordt herzien. Hij suggereerde ook de WAO op te heffen en daarvoor in de plaats een minimum-basisuitkering te verstrekken. Op particuliere basis kunnen werknemers zich dan bijverzekeren. De CDA-fractieleider meent dat het kabinet niet meer kan volstaan met “ergens een artikeltje wijzigen” in de WAO, maar het hele systeem fundamenteel ter discussie moet stellen.

Ook de andere grote problemen waar het kabinet voor staat kunnen niet meer worden opgelost door “eens een paar kleine subsidieregelingen aan te passen. Het kabinet moet niet om die grote dingen heenlopen, maar moet echt in de komende weken en maanden de grote punten tot oplossing zien te brengen”. Dat zal volgens Brinkman wel een schok bij de achterban van CDA en PvdA geven “maar anders hou je het verwijt dat het kabinet zelfs in zijn derde jaar nog niet tot beslissingen komt”.

De suggestie van topambtenaar Pont van Binnenlandse Zaken om het ziekteverzuim te bestrijden door ambtenaren vier extra vrije dagen met ziektedagen te laten verrekenen, wees hij van de hand. “Dan ga je eerst extra kosten maken om dan vervolgens iets in mindering te brengen. Je moet wat terugnemen, dat is pijnlijk, maar het moet wel.”

Brinkman waarschuwde ervoor de koopkracht en de koppeling tussen lonen en uitkeringen in de politieke discussie niet tot “een totempaal” te maken. “Ik ben er niet op uit om die koppeling ten grave te dragen, maar ik zeg wel dat als we straks ongeveer elke subsidie aan elk bedrijf, elke school en elke opera ter discussie moeten stellen omdat we niet met elkaar over de heilige koopkracht durven te praten, we met elkaar ten gronde gaan.”

Ook de discussie over de hoogte van het minimumloon is volgens hem ten onrechte 'heilig verklaard'. Volgens Brinkman verdienen hoe langer hoe meer mensen samen de kost. Hij bepleitte een gedifferentieerde benadering: “Wie moet men onderhouden van dat minimumloon. Is dat alleen die minimumloner of moet die ook nog anderen voeden”?