Bezetting sigarettenfabriek voorbij, sluiting dreigt nog

AMSTERDAM, 15 APRIL. De bezetting van de Amsterdamse sigarettenfabriek BAT is gisteren na zes dagen opgeheven. De voorbereiding van de sluiting van het bedrijf in 1993 wordt opgeschort ofschoon de directie het besluit tot sluiting vooalsnog handhaaft. Op voorstel van directie en raad van commissarissen zal een commissie zich buigen over de bedrijfscijfers. De vakbonden en ondernemingsraad hebben hiermee ingestemd.

In de commissie, die onder voorzitterschap staat van prof.dr. M.P.

Gans, zijn de ondernemingsraad, twee onderzoeksbureaus en de directie vertegenwoordigd. De directie van BAT had de eis van de bonden, dat de raad van commissarissen zijn goedkeuring aan het besluit tot sluiting van de fabriek intrekt, verworpen. “Het sluitingsbesluit blijft er liggen. We zullen nu nog eens naar de cijfers van de ondernemingsraad kijken. Maar wij gaan ervan uit dat die cijfers niet kloppen,” aldus directeur F. van Vliet.

De ondernemingsraad is ervan overtuigd dat zijn cijfers, die vooral over kostprijzen gaan, wel degelijk tot annulering van het besluit tot sluiting zullen leiden. Secretaris J. Brugman van de ondernemingsraad sprak gisteren van “een kleine overwinning”.

De Britse directie van BAT (British American Tobacco) wil de produktie van Amsterdam, waar 123 mensen werken, naar Brussel verhuizen.

Uiterlijk 1 januari 1993 zou de fabriek dicht moeten. Afgelopen weken hebben onder meer FNV-voorzitter J. Stekelenburg en CNV-secretaris G.

Westerlaken zich ingezet voor het open houden van de fabriek.