Asielzoekers

Uit het opvangcentrum voor asielzoekers op Schiphol zijn vannacht 21 mensen, afkomstig uit Nigeria en Liberia, ontsnapt. Negen van hen zijn inmiddels opgespoord, de overige twaalf zijn nog spoorloos.