Wie de kleine niet eert...

Een ferme tik op de billen is voor de meeste van ons het harde begin van het leven op aarde. Nieuwsgierig buigen familie en kennissen zich over de wieg van de kleine. Wie denkt er op dat moment aan de financiele toekomst van het nieuwe bijoux de famille? Niemand eigenlijk, alles op z'n beurt.

Maar voor je het weet zit je na een paar jaar aan je niet geinteresseerde schat uit te leggen hoe mensen vroeger zonder rekenmachientje twee getallen met elkaar vermenigvuldigden. En weer een paar jaar later haalt hij of zij die machine uit elkaar om jou eens te laten zien hoe zo'n vermenigvuldiging in zijn werk gaat. Alles op z'n beurt.

Dan komen ze toch nog van de middelbare school af. Terecht of een geschenk van hogerhand om de doorstroming op school te bevorderen?

Nieuwsgierig buigen familie en kennissen zich over het laatste rapport van de 'kleine'. Wat zijn de plannen? 'Nou, ver van huis studeren.'

Vader en-of moeder denken dan pas, vol onrust, aan de financiele toekomst.

Verzekeraars en (spaar)banken zijn goed op de hoogte van de menselijke neiging om zaken uit te stellen. Daarom hameren zij erop al direct na de geboorte een verzekering af te sluiten of een spaarrekening te openen en de geldelijke blijken van waardering van gulle gevers weg te zetten voor later. Er zijn twee hoofdwegen die naar dat doel leiden: sparen en verzekeren.

De spaarvormen bedoeld voor de jeugd hebben een educatief tintje en een passende naam. Dat wil zeggen: banken maken jonge spaarders met allerlei toeters en bellen rijp voor een leven vol bankdiensten. De hoogte van de rente komt niet op de eerste plaats. Volgens een bankier zijn rekeninghouders in dat deel van de spaarmarkt niet erg rentebewust. Het leren omgaan met een bankrekening staat voorop.

Hoewel dat aspect pas lijkt te gaan tellen voor kinderen aan het eind van de basisschool. Ouders met een vroegrijp bankrijp kindje moeten dat niet onderdrukken, maar zo'n financiele Mozart in ere houden.

Ouders die graag van twee walletjes willen eten kunnen een magere jeugdrekening openen en daarnaast een normale rekening op naam van hun kind. Een van de talloze mogelijkheden is de girale KapitaalRente-rekening van Bank Mees & Hope, met een rente (nu 8,5 procent) die op en neer gaat met de rente op de kapitaalmarkt. De eerste inleg moet honderd gulden of meer bedragen, evenals de vervolgstortingen. Ouders die even snel wat geld willen lenen van de kleine, vinden Mees op hun weg: iedere opname kost 3 procent.

Wie achttien jaar lang honderd gulden per maand overmaakt (bij elkaar 21.600 gulden) en de rente niet opneemt heeft aan het eind van de rit, wanneer de vergoeding 8,5 procent blijft, bijna 50 duizend gulden.

Schommelt de rente rond de 6,5 procent, dan is het eindbedrag ongeveer 40 duizend gulden. Kinderen hebben, nu nog, een jaarlijkse rentevrijstelling van 500 gulden. Komt de rente boven dat bedrag uit, dan mag de niet gebruikte vrijstelling van andere kinderen aangewend worden. Is dat nog niet voldoende, dan komt die van de ouders aan de beurt.

Verzekerd sparen voor een studie is bijna altijd in de vorm van een gemengde kapitaal verzekering; een uitkering bij leven en overlijden.

Een verzekering is een contract tussen verzekeraar en verzekeringnemer, die de plicht heeft om de overeengekomen premie te betalen; een belangrijk verschil met de vrijwillige stortingen op een spaarrekening.

De verzekeraar probeert een zo hoog mogelijk rendement te behalen op de premies. Hij houdt, om de einduitkering te kunnen aangeven, een rente van ongeveer 4 procent aan. Soms is dat bedrag hoger, omdat extra rendement (gegarandeerd of niet verplicht) aan de polishouders wordt doorgegeven. Wanneer de premies in aandelen worden belegd, kunnen de eindresultaten sterk naar boven of naar beneden afwijken.

De gekweekte rente wordt op de uitkeringsdatum vrij van belasting uitgekeerd. Die aantrekkelijke faciliteit wordt in ongunstige zin bijgesteld, verwacht men, bij de invoering van de wet Brede Herwaardering. Een voorbeeld van een 30-jarige vader die voor zijn kind van 0 jaar een verzekering van 18 jaar afsluit met een maandpremie van 50 gulden levert bij Nuts Verzekeringen het volgende op. Bij leven 14.687 gulden (4 procent rente) plus een extra bedrag als de rente hoger blijft, bij overlijden minimaal 10.800 gulden (216 maal 50 gulden) of de meerwaarde van de polis.

    • Adriaan Hiele