VRG blijft positief over meer winst in boekjaar 1991

In de algemene vergadering van VRG-aandeelhouders waarin de jaarstukken over 1990 aan de orde waren, liet de directie zich positief uit over het lopende boekjaar.

De VRG directie handhaaft de verwachting dat de nettowinst over 1991 hoger zal uitkomen dan de 66,5 miljoen gulden van 1990. In het eerste kwartaal van dit jaar is de winst met 11 procent gestegen tot 15 miljoen gulden. De omzet steeg met 7 procent tot 790 miljoen gulden.

In maart was er sprake van een duidelijk herstel bij alle divisies. Het dividend over 1990 is vastgesteld op 2,75 gulden per aandeel en kan naar keuze worden opgenomen in contanten of in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of de algemene reserve, waarbij voor elke 22 aandelen een nieuw aandeel kan worden verkregen.