Stef de Niet in Zambia

Dank u voor het waardevolle dagboek van Stef de Niet (Z 6 april) die in Zambia de ANC comrades ging helpen met vergader- en onderhandeltechnieken.

Hoe komt het toch dat hij enerzijds zo meeleeft met de heroische strijd tegen de apartheid en tegelijkertijd het straatbeeld van Lusaka beschrijft met: nergens honger, nergens gebedel, nergens deerniswekkende zieken, nauwelijks politie of militairen. Waarom beschrijft zo'n figuur wel de dierentuin en een cruise op de Zambezi en niet de ellende van de sloppen van Lusaka, de cholera epidemie, de zwangere vrouwen van wie 25 procent seropositief is, de repressie tegen de oppositie. Misschien heeft hij echt niets gezien van het echte Zambia. Het hem vergezellende FNV-kaderlid, Ineke Jongerius, zal er ook niet aan toe gekomen zijn. Ze moest immers onderhandelen over de zwartemarktprijs voor haar dollars. Waar zo'n onderhandelpracticum met rollenspel en video al niet te pas kan komen!

    • F.Debets Groningen