ramsj

Mavis Batey en David Lambert: The English Garden Tour. A View into the Past. Gebonden, John Murray 1990, van (f) 94,50 voor (f) 39,50. De Slegte.

Sesam Technische Encyclopedie. Gebonden, Bosch & Keuning 1980, van (f) 299,00 voor (f) 69,50. Donner Rotterdam, Scheltema, Holkema en Vermeulen Amsterdam.

John Hope Mason: The Irresistible Diderot. Paperback, Quartet Books 1982, van (f) 30,65 voor (f) 14,90. Het Martyrium Amsterdam.

Alan en Jane Davidson (ed.): Dumas on Food. Paperback, Oxford University Press 1987, van (f) 25,80 voor (f) 12,50. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32, Den Haag 070 - 3658226. Ook bij Scheltema Amsterdam.

Brenda Maddox: Nora. The Real Life of Molly Bloom. Gebonden, Houghton Miffin 1988, geill., van (f) 58,90 voor (f) 14,90. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32, Den Haag 070 - 3658226. Ook Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

Ton Maas (red.): Dwarsgebakken wetenschap. Paperback, Contact 1988, van (f) 25,00 voor (f) 8,95. Morris Berman: De terugkeer van de betovering. Paperback, Bert Bakker 1986, van (f) 49,90 voor (f) 16,90. David Barash: De haas en de schildpad. Paperback, Bert Bakker 1987, van (f)39,90 voor (f) 16,90. Alle drie bij De Slegte.

Mavis Batey en David Lambert: The English Garden Tour. A View into the Past.

Gebonden, John Murray 1990, van (f) 94,50 voor (f) 39,50. De Slegte. Beschrijving van vijftig ''essential gardens'' - van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw - die gezamenlijk een ''unique and vivid insight''

geven in ''the greatest periods of English gardening''. Met goede illustraties, plattegronden en veel citaten van bezoekers uit het verleden. Door de voorzitter van de Garden History Society en een 'garden historian'. Kortom, een door en door Engels boek.

Sesam Technische Encyclopedie. Gebonden, Bosch & Keuning 1980, van (f) 299,00 voor (f) 69,50. Donner Rotterdam, Scheltema, Holkema en Vermeulen Amsterdam.

Nederlandse bewerking van de zevende druk van de Brockhaus der Naturwissenschaften und der Technik. Uit 1980, dus een beetje verouderd, maar desondanks een erg handig naslagwerk in drie keurig verzorgde delen, met allerlei verduidelijkende tekeningen. Van 'aambeeld' tot 'zymase' (verzamelnaam voor enzymen van de gisten), in korte heldere artikelen, zonder literatuurverwijzingen.

John Hope Mason: The Irresistible Diderot. Paperback, Quartet Books 1982, van (f) 30,65 voor (f) 14,90. Het Martyrium Amsterdam.

Selectie uit de werken van Denis Diderot (1713-1784), een van de belangrijkste schrijvers uit de Franse Verlichting, met inleiding en biografisch artikel. De hoofdstukken zijn geordend naar de onderwerpen waar Diderot veel over schreef, zoals atheisme, toneel, seksualiteit en politiek. Plus natuurlijk extracten uit de beroemde Encyclopedie, zijn levenswerk. Werd indertijd in de Engelse pers zeer goed ontvangen.

Alan en Jane Davidson (ed.): Dumas on Food. Paperback, Oxford University Press 1987, van (f) 25,80 voor (f) 12,50.

De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32, Den Haag 070 - 3658226. Ook bij Scheltema Amsterdam.

Geannoteerde vertaling, met geleerde inleiding, van een selectie recepten en anekdotes uit een klassiek kookboek: de Grand Dictionnaire de Cuisine uit 1873 van Alexandre Dumas (1802-1870), schrijver van onder meer De drie musketiers. Het lemma mosterd telt zeven pagina's, met veel dialoog, het trefwoord uien drie pagina's - curieuze, amusante verhaaltjes. De wijnen zijn geschrapt, omdat Dumas daar niet veel van wist. Met een register op de Franse trefwoorden.

Brenda Maddox: Nora. The Real Life of Molly Bloom. Gebonden, Houghton Miffin 1988, geill., van (f) 58,90 voor (f) 14,90.

De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32, Den Haag 070 - 3658226. Ook Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

Nora Barnacle stond niet alleen model voor Molly Bloom in Ulysses, maar ook voor Gretta in The Dead en voor Anna Livia Plurabelle in Finnegans Wake. De vrouw van James Joyce werd tot nu toe afgeschilderd als nogal onbeschaafd. In deze eerste volledige biografie geeft Maddox een heel ander beeld, vooral door de bronnen nu eens vanuit feministisch standpunt te bekijken, aldus de achterflap.

Ton Maas (red.): Dwarsgebakken wetenschap. Paperback, Contact 1988, van (f) 25,00 voor (f) 8,95.

Morris Berman: De terugkeer van de betovering. Paperback, Bert Bakker 1986, van (f) 49,90 voor (f) 16,90.

David Barash: De haas en de schildpad. Paperback, Bert Bakker 1987, van (f)39,90 voor (f) 16,90. Alle drie bij De Slegte.

Drie populariserende beschouwingen over de wetenschap, overblijfsels van de hausse van een paar jaar terug. Maas bundelde zeventien essays over kwesties in de biologie, de cognitieleer, de wiskunde en de natuurwetenschappen. Door vooraanstaande wetenschappers als Capra, Hofstadter en Stephen Jay Gould (mooi stuk over ''De Hottentotse Venus'') maar als geheel nogal onsamenhangend. Barash analyseert volgens de ondertitel ''Cultuur, biologie en de aard van de mens''.

Hij stelt dat de mens met een voet op een haas staat (te weten: de culturele revolutie) en met de ander op een schildpad (de biologische evolutie) wat voor allerlei problemen zorgt m.b.t. seksualiteit, agressiviteit en gezin. Volgens Berman is er naast de wereld van technologie en wetenschap ook nog een ''betoverde wereld'' vol harmonie, intimiteit en saamhorigheid en wordt het hoog tijd om daar naar terug te keren.

    • Ewoud Sanders