Parenco verwacht daling winst

RENKUM, 13 APRIL. Krantenpapierproducent Parenco in Renkum heeft in 1990 een winst na belasting behaald van 48,7 miljoen tegenover 28,8 miljoen gulden in 1989. Het bedrijfsresultaat ging omhoog van 62,1 miljoen naar 86,4 miljoen gulden.

Voor dit jaar verwacht de directie een lager resultaat als gevolg van hogere energielasten en belastingen. Verder houdt het concern rekening met een lager verbruik van krantenpapier en met concurrentie uit Canada.

Op het brutoresultaat is 10,3 miljoen gulden vennootschapsbelasting in mindering gebracht. Parenco heeft geen mogelijkheid meer tot het compenseren van fiscale verliezen uit het verleden.

De omzet steeg van 378,7 miljoen naar 433,4 miljoen gulden. De stijging van de afzet bedroeg in het afgelopen jaar 58.000 ton papier.

De totale produktie kwam op ruim 365.000 ton. Deze toeneming was het gevolg van hogere machinesnelheden en meer efficiency. In 1989 werd de produktiecapaciteit negatief beinvloed door de ombouw van een van de papiermachines.

Vorig jaar investeerde Parenco 36,1 miljoen tegenover 46,8 miljoen gulden in 1989. In het afgelopen boekjaar werd een vierde machine voor de verwerking van oud papier gebouwd met een capaciteit van 400 ton per dag. Na het gereedkomen van de verwerkingsinstallatie zal oud papier ongeveer zeventig procent van de grondstofbehoefte dekken.

Bij Parenco werken ruim 800 mensen. Het bedrijf is een volle dochter van het Duitse familiebedrijf Haindl en de enige fabrikant in nederland van krantenpapier. Een belangrijke post die de winstverwachting voor dit jaar drukt betreft volgens directeur drs. G.

Keulen van 'stroomgigant' Parenco de energieprijs. “We houden rekening met een olieprijs die gemiddeld in elk geval hoger ligt dan in het afgelopen jaar. Daardoor onze energierekening al gauw enkele miljoenen gulden duurder uitvalt.”

Op grond van signalen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannie, Frankrijk, Italie en Spanje verwacht Keulen ook in Nederland (waar het marktaandeel ongeveer 35 procent bedraagt) “een lichte daling van de vraag naar krantenpapier, vooral omdat er minder wordt geadverteerd”.

Hij waagt zich niet aan een kwantificering van de afzetvermindering die hiervan het gevolg zal zijn.

Tenslotte voorziet de Parenco-directeur toenemende concurrentie van Canadese producenten van krantenpapier die uitwijken naar de Europese markt, omdat de Amerikaanse markt sinds een klein half jaar met overcapaciteit kampt. “De goedkope dollar maakte het voor de Canadezen extra aantrekkelijk de Europese markt op te gaan. Dat is wat veranderd, maar wij taxeren dat het voor hen bij de overcapaciteit op het eigen continent interessant blijft krantenpapier naar Europa te exporteren zolang de dollar onder de 2,10 a 2,20 blijft.”