Op welk gebied kan een gemiddelde bridger het ...

Op welk gebied kan een gemiddelde bridger het snelst zijn wedstrijdresultaten verbeteren? Leidt vermeerdering van kennis van de biedtechniek tot vaker winnen? Moet juist de speeltechniek onder handen worden genomen, of moeten we de mogelijkheid om snel vorderingen te maken op een geheel ander vlak zoeken? Verreweg de meeste boeken en artikelen gaan er stilzwijgend van uit dat je meer en vaker wint als je beter biedt en speelt.

Die boeken en artikelen richten zich dan ook op kennisvergroting van de lezer, of op vaardigheidstraining of op het vergroten van de mogelijkheden om bied- en speelsituaties beter te herkennen en te doorzien. Met de aanbevelingen van de jaarlijks Bols Tips Competition is het al niet anders gesteld. Vrijwel alle door experts ingezonden tips of aanbevelingen hebben betrekking op de bied- en speeltechniek en hebben tot doel de lezer een middel aan de hand te doen waardoor hij beter scoort.

Dit jaar is het echter opmerkelijk dat drie van de acht Tips niet of nauwelijks technisch van aard waren. De Trappistenregel van wereldkampioene Kitty Bethe zegt dat je na een slecht resultaat op een spel onder alle omstandigheden je kaken op elkaar moet houden en niet met je partner moet gaan analyseren wat de oorzaak van de ramp is.

Elkaar bemoedigend toeknikken en doorspelen! Publiciste Joyce Nicholson adviseert een kaart waarvan je weet dat je er later in het spel iets belangrijks mee moet doen, op een ongewone, opvallende plaats in je hand te zetten om te voorkomen dat je je op het cruciale moment vergist doordat je concentratie je in de steek liet of doordat je uit routine toch de voor de hand liggende, maar verkeerde kaart speelt. Ook de derde Tip richt zich meer op de psychologie dan op de techniek. De Deense speler Jens Auken bestrijdt het oude adagium dat je als speler het beste doet bij het spelen en tegenspelen een zo gelijkmatig mogelijk tempo aan te houden. Het voordeel hiervan zou zijn dat je dan aan de tegenpartij geen informatie prijs geeft over je hand of over je plannen. Helemaal verkeerd, vindt Auken. Hoe vaak hebben we niet als we de kaarten in een gelijkmatig tempo speelden, een slag te laat gemerkt dat we beter een slag eerder even hadden kunnen nadenken. Nu maakten we een fout die niet meer was te herstellen. ''Ik verloor even m'n concentratie'', zeggen we dan. Maar misschien is het wel niet voldoende om geconcentreerd te spelen als je hierbij per se een gelijkmatig tempo wilt aanhouden.

Auken stelt dat in vrijwel ieder contract een moment aanbreekt waarop de actie die een speler onderneemt, beslissend is voor het resultaat.

Hij noemt dit moment het 'Kill Point', een moeilijk te vertalen begrip. ''Het moment waarop over dood of leven van het contract wordt beslist' komt er nog het dichtste bij. Aukens Bols Tip luidt nu: ''Ontwikkel het vermogen om de 'kill points' te ontdekken.'' Is dit nu een goede Tip? We zullen zien.

(Schoppen) A 9 8 3 (Harten) A H 10 6 2 (Ruiten) A (Klaver) B 9 3

(Schoppen) V 5 (Harten) 4 (Ruiten) H V B 8 3 (Klaver) V 8 7 6 4

In het Europese kampioenschap voor gemengde teams 1990 speelde de Noor Ludvigsen tegen de latere winnaars Chemla-Chevalley dit spel. W (Chemla) opende met 1 (Klaver) en na N's doublet en O's pas sprong Zuid naar 2 (Ruiten). N bood 2 (Harten) en nu sprong Z nogmaals en wel naar 3 SA. Chemla kwam met (Klaver) A uit, N de (Klaver) 3, O de (Klaver) 2 en Z de (Klaver) 4, waarna W naar (Ruiten) switchte. In slag 3 liet Ludvigsen (Klaver) B van tafel spelen en toen bij O (Klaver) 10 verscheen, besefte hij tot z'n afgrijzen dat hij in slag 1 had verzuimd zich met (Klaver) 9 te deblokkeren. W dook in slag 3 en nu kon de leider niet meer naar zijn hand komen en ging down. Het hele spel lag zo: (zie diagram 2)

(Harten) A 9 8 3 (Harten) A H 10 6 2 (Ruiten) A (Klaver) B 9 3

(Schoppen) H 6 (Harten) V B 8 5 (Ruiten) 10 7 6 4 (Klaver) A H 5

(Schoppen) B 10 7 4 2 (Harten) 9 7 3 (Ruiten) 9 5 2 (Klaver) 10 2

(Schoppen) V 5 (Harten) 4 (Ruiten) H V B 8 3 (Klaver) V 8 7 6 4

Laat ik beginnen te zeggen dat ik dit voorbeeldspel niet overtuigend vind. Ook zonder die deblokkade heeft Z maakkansen. Hij kan de 3de (Klaver)-ronde spelen waardoor W feitelijk al ingegooid zit. Deze moet (Harten) spelen om Z niet meteen zijn contract te schenken. Het beste is (Harten) V, maar de leider kan in N nemen en (Harten) H-10 naspelen. W wint dan 2 (Harten)-slagen maar moet ten slotte van (Schoppen) H afspelen. Maar natuurlijk is deblokkeren in slag 1 met (Klaver) 9 beter. Valt dan later onder (Klaver) B bij O (Klaver) 10 dan neemt Z met (Klaver) V over waarna (Klaver) 8 een entree is voor de (Ruiten)-kleur. (Klaver) 9 kan verder niets kosten. Ontwikkel je door naar dit spel te kijken nu je vermogen 'kill points' te ontdekken? Ik betwijfel het. Het is in feite gewoon een kwestie van een speelplan opmaken voor je in slag 1 in de dummy laat bijspelen.

Dat is al een aanbeveling uit beginnersboekjes. En de tweede stap is dan dat je bij het maken van dat speelplan het entreeprobleem moet zien en het mechanisme van het (de)blokkeren moet kennen. Uiteraard gaat het om een 'kill point', maar het vinden ervan vereist techniek.

En dat is ook het geval met Aukens andere voorbeeldspel, dat ik voor een latere gelegenheid bewaar.

We hebben nu alle acht Tips onder de loep genomen en voor wie ze nog kent of heeft bewaard, geef ik hier de uitslag die is bepaald door een stemming onder de leden van de International Bridge Press Association.

Winnaar werd Gabriel Chagas met de Tip ''Bederf je partners brilliancy niet'', die 323 punten kreeg. James Jacoby's ''Bewaar je laagste kaart'' werd tweede met 267, op de voet gevolgd door Derek Rimingtons ''De Koning leeft, lang leve de Koning'' met 253 punten. Kitty Bethe werd vierde met 234 en Auken vijfde met 202, gevolgd door Rigal met 142, Nicholson met 110 en Maas 87.

Ik besluit met een correctie. In de vorige rubriek, die over Rimingtons Tip ging, is weggevallen dat partner er verkeerd aan doet aanmoedigend te signaleren met de Boer in handen als je met de Heer (de 'Koning') uitkomt en het blijkt dat je A-H-x en niet H-V-x hebt bezeten.

    • Bob van de Velde