Mr. Spigt

''Ik stort mij op de schamele tien dossiers die mij nog resten. Langdurig telefoneer ik met een advocaat-tegenpartij.

Die ziet wel in dat het er slecht voor hem uitziet nu ik bij gebrek aan andere dossiers zoveel tijd heb om deze zaak uit te vlooien.''

Bovenstaand citaat uit het Hollands Dagboek van de hand van mr.L. Spigt in het Zaterdags Bijvoegsel van 30 maart impliceert dat bij een normale bezetting zaken van - minder belangrijke? - clienten onvoldoende aandacht krijgen. Dat doet de vraag rijzen of dezen dat, daargelaten de schade aan hun zaak, in de aan hen gedane declaraties kunnen terugvinden.

    • F.E. Frenkel