'Milieuzorg verdient hoge prioriteit'

ROTTERDAM, 13 APRIL. Bedrijven kunnen het best bijdragen aan de bescherming van het milieu op basis van vrijwilligheid. Milieuzorg moet bij ondernemingen topprioriteit krijgen en volwaardig onderdeel van het bedrijfsbeleid worden.

Dit staat in de gisteren uitgegeven slotverklaring van de Wereld Industrie Conferentie over Milieumanagement (WICEM) in Rotterdam. Aan de driedaagse bijeenkomst hebben ruim 700 industrielen deelgenomen, die onder meer milieubelastende concerns vertegenwoordigen als Alcoa, Akzo, BP, Du Pont, Henkel, ICI, Norsk Hydro, Phillips Petroleum, Rhone-Poulenc, Shell en Union Carbide.

Aan de vooravond van de conferentie heeft de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) een “handvest voor duurzame ontwikkeling”

uitgegeven. Dit handvest, dat uitgangspunten biedt voor milieuzorg binnen bedrijven, is door meer dan 170 ondernemingen getekend.

De slotverklaring van de WICEM-conferentie is bedoeld om aan het handvest handen en voeten te geven. Gisteren werd duidelijk dat vooralsnog geen concrete invulling van het document bestaat. Evenmin is duidelijk hoe bedrijven kunnen worden gecontroleerd op naleving van de onderschreven uitgangspunten. “Verstandig ondernemerschap en zorg voor het milieu gaan hand in hand”, aldus de ICC.

Het bedrijfsleven onderstreept in het bijzonder het belang van een vrije-markteconomie. Alleen door economische groei, zo heet het, kunnen milieuproblemen opgelost worden. De verklaring raadt bedrijven aan verslagen op te stellen over bedrijfsinterne milieuzorg. In de bedrijfsvoering moet de nadruk liggen op preventie van milieuschade.

Diverse westerse regeringen, zoals de Nederlandse, zijn net als de wetenschap wel voorstander van een verdergaand beleid. In de slotverklaring van de WICEM-bijeenkomst heet het echter dat “drastische veranderingen op korte termijn” de wereldeconomie uit balans kunnen brengen.

Staatssecretaris Van Rooij van economische zaken bepleitte gisteren op een bijeenkomst van EG-ministers voor buitenlandse handel in Luxemburg meer aandacht voor de relatie tussen internationale handel en milieu.

Zij wees erop dat verdere liberalisatie van de wereldhandel en milieubeleid kunnen bijdragen aan een doelmatiger beheer van schaarse natuurlijke hulpbronnen. In bepaalde gevallen zouden handelsmaatregelen moeten worden overwogen om het milieubeleid te ondersteunen, aldus Van Rooy, zonder dat protectie overigens kan worden gecamoufleerd met milieu-argumenten.