Milieugroep VS: ramp dreigt in Golf

ROTTERDAM, 13 APRIL. De Amerikaanse milieuorganisatie Earthtrust heeft de internationale zakenwereld opgeroepen alle mogelijke middelen in te zetten om een eind te maken aan de mondiale milieu-ramp die dreigt in Koeweit.

De organisatie heeft de afgelopen vier weken onderzoek gedaan in Koeweit, Saoedi-Arabie en Bahrein. Volgens directeur Michael Baily van Earthtrust, die gisteren in Rotterdam was, schiet de hulp aan Koeweit bij het blussen van de brandende olie-bronnen en het schoonmaken van de kust tot nu toe ernstig tekort. De bestrijding van de branden en de olievlek in de Golf die volgens Earthtrust nu bijna 25 maal de omvang heeft van de vervuiling die de Exxon Valdez twee jaar geleden in Alaska veroorzaakte, kan veel intensiever.

“Zo snel mogelijk en met alle denkbare middelen dient het milieu in Koeweit te worden hersteld. De ramp schaadt niet alleen de mensen daar, er dreigt een wereldramp, aldus directeur Michael Bailey. De organisatie dringt er op aan eenzelfde multi-nationale coalitie te vormen als in de Golfoorlog.

De onderzoeksgroep van Earthtrust heeft de afgelopen weken nauw samengewerkt met de regeringen, wetenschappers en journalisten in het gebied. Hoeveel oliebronnen op dit ogenblik branden is echter nog steeds niet duidelijk. Geschat wordt tussen de 450 en 600. Hoeveel olie er dagelijks verloren gaat is niet precies te schatten. De regering van Koeweit houdt het op een hoeveelheid die dagelijks honderd miljoen dollar zou opbrengen op de wereldmarkt.

Earthtrust heeft nu een informatie-centrum ingericht in Koeweit City dat onder meer gegevens gaat verzamelen over het gif dat vrij komt.

Die informatie is nodig om de gevolgen te kunnen taxeren voor de volksgezondheid, de effecten voor de dierenwereld en het milieu. De organisatie heeft waargenomen dat vogels, die volkomen gedesorienteerd waren de rookwolken invlogen. Her en der worden dode vogels aangetroffen die alleen door vergiftiging omgekomen kunnen zijn.

Ook op de stranden worden nog steeds dode vogels aangetroffen. Bailey: “In een poging zichzelf schoon te wassen vergiftigen ze zich.” Het aantal vogels dat inmiddels is omgekomen wordt op enkele honderdduizenden geschat. “We verwachten dat nog vele generaties vogels de gevolgen zullen ondervinden van de giframp. De natuur leeft daar op een chemische tijdbom.”

Earthtrust werkt nu samen met het Al Jabail Vogelopvangcentrum. Een dergelijke organisatie wordt nu ook in Koeweit opgezet. “Er is veel hulp nodig om vogels in nood op te sporen en te vervoeren. Er is echter maar weinig informatie over de gebieden buiten Koeweit City.

Vervoer over zee, stranden en door de woestijn is zo goed als onmogelijk door het grote aantal mijnen en niet-ontplofte hulzen. De telefoon werkt bovendien nog steeds op heel beperkte schaal.''

Rioolwater komt nog steeds in de haven terecht, zegt Earthtrust. De mogelijkheid dat oppervlaktewater ernstig wordt verontreinigd, is groot omdat de vluchtende Iraakse soldaten vaten met chemicalien hebben geloosd op de haven en de riolering. De kwaliteit van het drinkwater dient op korte termijn te worden verbeterd. Olie en chemische verbindingen zouden een vernietigende werking kunnen hebben op het zeewater en daarmee visserij onmogelijk kunnen maken.

Onderzoekers van Earthtrust hebben ook een bezoek gebracht aan 's werelds grootste ontziltingsinstallatie in Jubail. Daarbij is de lokale overheden er op gewezen dat een vermenging van koolwaterstoffen en de in de installatie gebruikte chemische stoffen uiterst kankerverwekkend kan zijn. Het is tot nu toe vrijwel onmogelijk gebleken om te voorkomen dat de zinkende olie de installatie binnenkomt.