Meerderheid kijkers tegen reclame die tv-programma onderbreekt

HILVERSUM, 13 april - Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen reclame die tv-programma's onderbreekt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nederlands Instituut voor Publieke Opinie (NIPO) uitvoerde in opdracht van de NCRV.

Uit het onderzoek bleek dat 81 procent van de Nederlanders deze vorm van reclame 'vervelend' vindt. Uitgesplitst naar omroep vinden VARA- en VPRO-leden dergelijke reclame het meest hinderlijk. Het minst geldt dat voor de TROS- en Veronica-leden, waarvan toch nog 74 procent geen prijs stelt op reclame-onderbrekingen.

Het plan van het dagelijks bestuur van de NOS voor een zenderherindeling per 1 oktober voorziet in een dergelijke vorm van reclame, juist op de zender (Nederland 2) waarvan TROS en Veronica de beoogde bespelers zijn.

Uit het onderzoek blijkt bovendien, dat 59 procent van de Nederlanders het vervelend zou vinden als er nog meer STER-blokken zouden komen.

Politieke voorkeur of omroeplidmaatschap spelen daarbij geen onderscheidende rol.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking (56 procent) vindt het belangrijk om de publieke omroep in stand te houden. Leden van EO, VARA, NCRV en VPRO hechten de meeste waarde aan de publieke omroep.

Van de ondervraagden die geen lid zijn van een omroepvereniging vindt de helft, dat de publieke-omroep in stand moet worden gehouden.

Volgens de NCRV leidt dat tot de conclusie dat het draagvlak voor de publieke omroep aanzienlijk groter is dan algemeen wordt aangenomen.

Dat zou ook blijken uit de bereidheid van een grote groep Nederlanders (46 procent) om een extra omroepbijdrage te willen betalen, teneinde uitbreiding van de STER-reclame te voorkomen. Veertig procent van de ondervraagden wil zelfs jaarlijks tot honderd gulden meer aan omroepbijdrage betalen, als daardoor op het publieke net helemaal geen STER-reclame meer uitgezonden hoeft te worden.

De NCRV is samen met de AVRO en de KRO tegen het “gedifferentieerd bestel” waarover een meerderheid van het NOS-bestuur overeenstemming bereikte. De omroep voelt zich door de uitkomst van het onderzoek gesteund in haar overtuiging, dat de huidige voorstellen voor meer en flexibeler STER-reclame niet het juiste antwoord zijn op de financiele problemen van de publieke omroep.